Press ESC to close

De omstreden EU-natuurherstelwet passeert de finish

De zeer omstreden natuurherstelwet van de EU heeft de laatste hindernis genomen en is maandag door de ministers van Milieu aangenomen, ondanks het verzet van zes landen, waaronder Nederland, en de onthouding van België.

De inhoud van de wet, die tot doel heeft om tegen 2030 ten minste 20% van de land- en zeegebieden van de EU en tegen 2050 alle ecosystemen in nood te herstellen, was eerder overeengekomen door het Europees Parlement en de Raad, waarbij de maatregelen om de doelstellingen te bereiken werden afgezwakt onder druk van boeren.

In maart verzetten Finland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen en Zweden zich echter tegen de wetgeving en onthielden België en Oostenrijk zich van stemming, wat ertoe leidde dat het Belgische voorzitterschap van de EU het dossier in de wacht zette.

Om aangenomen te worden had de wet een gekwalificeerde meerderheid nodig van minstens 55% van de lidstaten (15 van de 27), die minstens 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Een verandering in de positie van een van de acht landen zou de weg hebben vrijgemaakt voor de invoering ervan.

Afgelopen woensdag ondertekende de gemeenteraad van Utrecht een open brief van een groep organisaties die de Europese lokale overheden vertegenwoordigen, waaronder Eurocities en Polis, waarin ze er bij de EU-ministers op aandringen de wet aan te nemen.

De situatie werd gedeblokkeerd door de Oostenrijkse minister van Milieu, Leonore Gewessler, die besloot vóór te stemmen. Het standpunt van Oostenrijk werd eerder bepaald door een gezamenlijke verklaring van de negen provincies van het land die tegen de wet waren.

In een verklaring gedeeld met de andere raadsleden zei de Nederlandse regering dat ze verplicht was om tegen de regelgeving te stemmen vanwege een motie die door het Nederlandse parlement was aangenomen. In die motie werd gesteld dat Nederland moeilijkheden zou hebben om zijn doelstellingen te verwezenlijken in een context van “hoge bevolkingsdichtheid en hoge druk op landgebruik, veroorzaakt door concurrerende economische, sociale en ecologische claims, en de daarmee samenhangende risico’s van juridische en beleidsconsequenties”.

In de nota wordt echter toegevoegd dat, zodra deze is aangenomen, “Nederland zich inzet om de verordening op een succesvolle manier uit te voeren… op een zodanige manier dat de administratieve lasten en wettelijke vereisten voor maatschappelijk relevante projecten zo beperkt mogelijk blijven”.

De wet is ook bedoeld om te voldoen aan de verplichtingen van de EU in het kader van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit.

Nieuw kabinet

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks-PvdA, zei: “Het belangrijkste is dat deze wet nu over de finish is. Landen moeten nu eindelijk aan de slag met het herstel van de natuur, en dat is dringend nodig. Zo’n 80% van de Europese natuur verkeert in slechte staat en in Nederland zelfs 90%. Ook het nieuwe Nederlandse kabinet kan hier niet omheen en zal plannen moeten maken om de natuur in ons land te herstellen.”

Milieuorganisaties, waaronder BirdLife Europe, ClientEarth en WWF, noemden de stemming “een enorme overwinning” nadat de wet “een van de meest tumultueuze reizen in de geschiedenis van de EU-wetgeving had meegemaakt… die een ongekende en absurde desinformatiecampagne overleefde”.

Het verhaal is echter misschien nog niet voorbij. Na de stemming heeft de Oostenrijkse conservatieve partij ÖVP strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen de minister van Milieu wegens ambtsmisbruik, aldus website Euractiv. Het voorzitterschap van de Raad beschouwt de stemming van maandag als juridisch bindend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *