Press ESC to close

De Raad van State schrapt het moratorium op Palestijnse vluchtelingen

De Raad van State heeft de Nederlandse regering bevolen het moratorium op asielaanvragen uit de Palestijnse gebieden te beëindigen.

Vice-minister van Justitie Eric van der Burg bevroor in december de aanvragen, met het argument dat de “onzekere” situatie in Gaza en de Westelijke Jordaanoever het onmogelijk maakte om “veerkrachtige” regels te bedenken.

Maar de hoogste administratieve rechtbank van het land zei dat de omstandigheden in de regio onveilig waren en verwierp de opvatting van Van der Burg dat de situatie tijdelijk was, wat de opschorting van aanvragen had kunnen rechtvaardigen.

Het beval de minister om de behandeling van asielaanvragen van drie Palestijnen die de zaak hadden ingediend, te hervatten, evenals alle andere beslissingen die op 19 december waren bevroren.

De uitspraak is de laatste in een reeks tegenslagen voor de regering terwijl zij manieren probeert te vinden om het aantal asielzoekers terug te dringen.

Afgelopen februari schrapte de rechtbank de regels die het kabinet had geïntroduceerd om het recht van vluchtelingen om hun gezinnen naar Nederland te brengen te beperken, omdat dit in strijd was met de Nederlandse en Europese wetgeving.

De regering viel in juli toen de vier partijen in de coalitie van Mark Rutte het niet eens konden worden over een pakket maatregelen om de immigratie te beperken, waaronder een plafond voor gezinsherenigingen.

Asielcrisis

De vier rechtse partijen die na de verkiezingen van afgelopen november een nieuwe regering proberen te vormen, willen naar verluidt de huidige asielsituatie tot een “crisis” verklaren, waardoor ze hun internationale verplichtingen om vluchtelingen tijdelijk op te nemen zouden kunnen opschorten.

Van der Burg zei dat de regels alleen toestaan ​​dat een crisis wordt uitgeroepen onder extreme omstandigheden, zoals een oorlog of een natuurramp, terwijl de problemen in het Nederlandse asielsysteem langdurig en structureel zijn.

Volgens de immigratiedienst IND zijn er in de twaalf maanden tot en met maart zo’n 53.100 asielaanvragen in Nederland geregistreerd, wat neerkomt op een stijging van 11,5% in de afgelopen twaalf maanden.

Geert Wilders, de leider van de extreemrechtse PVV, de grootste van de vier onderhandelende partijen, heeft opgeroepen tot het sluiten van de grenzen voor asielzoekers, terwijl de VVD en BBB het aantal willen terugdringen. De vierde partij, NSC, zegt dat eventuele regelwijzigingen in overeenstemming moeten zijn met internationale verdragen en de Nederlandse grondwet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *