Press ESC to close

De zon zal schijnen zegt Wilders, maar critici zien donkere wolken in het verschiet

Ondanks de verzekering van PVV-leider Geert Wilders dat “de zon weer gaat schijnen in Nederland” nu er een nieuwe rechtse regering is, voorspellen critici van de coalitieplannen donkere wolken in het verschiet.

Vakbondsfederatie CNV is ontevreden over de plannen om het minimumloon voor jongeren en ambtenarensalarissen te bevriezen, en over de bezuinigingen op de werkloosheidsuitkeringen. Er wordt niet gesproken over vervroegde uittreding voor werknemers in fysiek veeleisende beroepen, en over andere dringende zaken zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Het is een grof opgezette bezuiniging die gevolgen zal hebben voor de werkende mensen, vooral voor degenen met een laag inkomen”, zei hij.

Door te bezuinigen op de hulp aan ontwikkelingslanden schiet Nederland zichzelf in de voet, aldus elf hulporganisaties, waaronder Save the Children en The Hunger Project.

“Ook voor Nederland is een betere wereld belangrijk, vooral in tijden van crisis waarin we moeten investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid”, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Unicef ​​berekende dat Nederland van plan is zo’n 2,4 miljard euro, oftewel 35% van de huidige begroting, af te schaven, een “onbegrijpelijke” zet, aldus de organisatie.

De raciale boerenorganisatie Agractie zei dat het akkoord een signaal is dat “idealisme wordt vervangen door realisme”.

Er zullen geen verplichte maatregelen komen om de hoeveelheid vee te verminderen of verplichte aankooporders voor boerderijen en boeren zullen “rode” diesel mogen blijven gebruiken. “We zullen een langetermijnvisie hebben die duidelijk zal maken welke doelstellingen haalbaar en betaalbaar zijn”, aldus de organisatie.

Ook boerenorganisatie LTO is blij met het akkoord en zegt dat het “boeren inspraak zal geven over hoe ze aan duurzaamheidseisen kunnen voldoen, in plaats van te moeten buigen voor generieke wettelijke eisen”.

Het plan van het volgende kabinet om de stikstofvervuiling terug te dringen waar sprake is van een “aantoonbare noodzaak” is met schroom ontvangen door natuurbeschermingsorganisaties Natuurmonumenten en LandschappenNL.

“De schaarse en kwetsbare natuur” in Nederland zal nog meer onder druk komen te staan, zeggen ze. “Helaas is het terugdringen van de stikstofvervuiling vrijwel overal noodzakelijk en het is zeer zorgwekkend dat het kabinet welvaart boven welzijn verkiest”, zeiden ze.

Greenpeace bekritiseerde ook het gebrek aan zorg voor het milieu in het akkoord en noemde het “een aanval op de natuur”. ‘Dit is een kabinet dat bestaat uit struisvogels die de problemen niet willen onderkennen en hun gang gaan.’

De organisatie zei dat plannen om meer gas te winnen in de Noordzee de klimaatcrisis verergeren. “Dit akkoord ruikt naar angst voor verandering en grijpt terug op een wereld die niet meer bestaat”, aldus Greenpeace.

Werkgeversorganisatie FME in de techniek en techniek zegt de nadruk van het kabinet op innovatie en een beter klimaat voor internationale bedrijven te steunen. Maar tegelijkertijd klinkt dat een beetje hol nu het Nationaal Groeifonds wordt afgeschaft, zegt voorzitter Theo Henrar. “Ambities betalen zichzelf niet”, zei hij. “Een strategisch innovatiebeleid kost geld.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *