Press ESC to close

Een dummygids voor de Nederlandse coalitieregering

Mocht u uw inburgeringsexamen niet hebben gedaan, geen Nederlands op B1-niveau spreken en al 10 jaar niet in het land zijn (allemaal relevant deze week) Dutch News wil u graag kennis laten maken met de belangrijkste punten, spelers en problemen .

Donderdagochtend maakten vier partijen bekend dat zij hebben ingestemd met de vorming van een nieuwe rechtse coalitieregering. Voor het eerst staat hierin de controversiële politicus Geert Wilders, wiens Partij voor de Vrijheid (PVV) de grootste partij in het parlement is.

Wat is een Nederlandse coalitieregering eigenlijk?

Het Nederlandse systeem kent twee niveaus, een parlement en een senaat. Verwarrend genoeg worden ze in het Nederlands de Tweede Kamer (Tweede Kamer), het parlement en de Eerste Kamer (Eerste Kamer) genoemd. De tweede kamer, het parlement, speelt een grotere rol bij het maken van wetgeving.

Afgelopen november waren er parlementsverkiezingen. Na een last-minute swing verraste Geert Wilders iedereen in Nederland – inclusief hijzelf – door 37 van de 150 beschikbare zetels te winnen. Dit resultaat, een kwart van het parlement, is de hoogste score ooit voor een partij die doorgaans als extreemrechts wordt omschreven.

Om een ​​regering te kunnen besturen moeten partijen een parlementaire coalitie vormen met minimaal 76 zetels. De grootste partij neemt het voortouw bij de eerste poging. Het akkoord van deze week was het resultaat van zes maanden onderhandelen.

Wie zijn de partijen in de coalitie?

De vier partijen in de coalitie zijn: de PVV, onder leiding van Geert Wilders. Wilders is het langstzittende Kamerlid van Nederland. Hij staat bekend om zijn anti-islam, anti-immigranten, populistische retoriek en heeft een strafblad voor het beledigen van Nederlandse Marokkanen. Zijn naam wordt uitgesproken als “Geert Vilders” met een harde Nederlandse g.

De op een na grootste partij is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, oftewel de VVD. Dit is de partij van vertrekkend premier Mark Rutte. De centrumrechtse partij wordt momenteel geleid door Dilan Yesilgöz-Zegerius en heeft 24 zetels in het parlement. Het Turkse deel van haar naam wordt uitgesproken: “Dil-un Yeah-shill-geuz” en Ze-ge-ri-us heeft een harde Nederlandse g.

De derde partij is het Nieuw Sociaal Contract (NSC). Deze partij won twintig zetels en werd vorig jaar opgericht door het populaire voormalige christen-democratische parlementslid Pieter Omtzigt, een doorgewinterde achterbakser die bekend staat om zijn campagne tegen onrecht. Net als de andere partners heeft zijn naam die lastige g.

Als laatste is er de Boer-Burger Beweging (BBB), een rechtse agrarische partij die sceptisch staat tegenover milieubeschermingsmaatregelen en zeven zetels heeft behaald. Leider Caroline van der Plas (“Plus”), die half Iers is, heeft de eenvoudigste naam. De PVV, NSC en BBB zijn allemaal te karakteriseren als protestpartijen.

Protest? Is Nederland niet rijk en gelukkig?

Hoewel Nederland goed scoort op internationale vergelijkingen wat betreft geluk, weinig schijnbare corruptie en relatief kleine verschillen tussen arm en rijk, maakt het land een moeilijke periode door.

Corona-lockdowns waren zeer impopulair en het vertrouwen in de overheid is geschaad door twee enorme, dure schandalen. Jarenlang ging de lucratieve gaswinning in de provincie Groningen door, hoewel de aardbevingen die deze veroorzaakten duizenden huizen onveilig maakten.

In een schandaal over kinderopvangtoeslagen beschuldigde de belasting- en uitkeringsdienst ruim 30.000 gezinnen valselijk van fraude, en ruïneerde velen door hen te dwingen elke cent van de uitkeringen terug te betalen. Etnische minderheden en mensen met een dubbele nationaliteit werden onevenredig zwaar getroffen en de compensatiekosten zijn enorm.

De inflatie en de energieprijzen bereikten vorig jaar een buitengewoon niveau. Er zijn zorgen over de aantallen Nederlanders die in armoede en schulden leven. Het land kampt met een huisvestings- en asielcrisis.

Waarom is deze coalitie ongebruikelijk?

Het is een hobbelig formatieproces geweest en analisten geloven niet dat deze coalitie de tekenen van een sterke regering vertoont. De NSC, die campagne voerde voor beter bestuur, zei eerst dat zij de PVV niet zou steunen vanwege het anti-islambeleid van Wilders dat de vrijheid van godsdienst onder de Nederlandse grondwet schendt. De VVD zei aanvankelijk ook geen steun te zullen verlenen aan een regering-Wilders. Daarom hebben ze in plaats daarvan een experimentele vorm afgesproken.

Wilders wordt geen premier, normaal gesproken de rol van het hoofd van de grootste partij, en alle partijleiders zullen in het parlement zitten. De premier zal worden benoemd en 50% van het kabinet zal uit externe deskundigen komen. De feitelijke regering – ministers en staatssecretarissen – zal de komende weken vorm krijgen. Het is ook vermeldenswaard dat de nieuwe coalitie geen meerderheid heeft in de senaat, die alle wetsvoorstellen moet goedkeuren.

Drie boterhammen en een bakker: de coalitie

Het 26 pagina’s tellende coalitieakkoord met de naam ‘hoop, lef en trots’ richt zich op anti-asielvoorstellen, overheidshervormingen, enkele lagere belastingen en het terugdringen van milieubescherming. Het zet het huidige overheidsbeleid, zoals woningbouw, voort. Waarnemers wezen erop dat er geen dominante visie is. Elke partijleider presenteerde zijn visie op het akkoord alleen op het podium en het is duidelijk welke onderdelen zij hebben bijgedragen.

Veel van de voorstellen hebben goedkeuring van de Europese Unie nodig, het is onduidelijk of de financiën echt kloppen en het belangrijkste Nederlandse woord dat je ervan zult leren is boterham (sandwich, letterlijk: boterham), die in het hele document drie keer wordt genoemd. De BBB die voorstander is van de veehouderij kan niet genoeg benadrukken dat kleine bedrijven, zoals boeren, in de toekomst een centje moeten kunnen verdienen, en roept op tot wijziging van de maatregelen tegen op stikstof gebaseerde vervuiling. Ook de plaatselijke bakker krijgt een vermelding op pagina 13.

Zal het duren?

Wilders zei dat er een nieuwe wind waait in Nederland en dat hij zijn plek in de zon inneemt. Volgens parlementsleden van de oppositie is het vooral wensdenken en bouwt hij kastelen op het zand. (Wat, dankzij de klimaatverandering, snel verandert).

Wilders wil een boodschap van onvriendelijkheid over de hele wereld verspreiden, zodat asielzoekers Nederland niet als een softie beschouwen. Economen zeggen dat er sprake is van een tekort aan vaardigheden en personeel, dat de bevolking vergrijst en dat de Nederlandse universiteiten niet genoeg lokaal talent voortbrengen. Omtzigt heeft moeite om Wilders in de ogen te kijken. Houdt de coalitie stand? Lang genoeg om een ​​paar van die boterhammen te eten, misschien.

Ik ben buitenlands. Dus wat betekent dit allemaal voor mij?

Veel hangt af van hoe geïntegreerd u in Nederland bent, of hoe geïntegreerd u van plan bent te zijn. Als je kinderen hebt, zorg er dan voor dat het geen trage studenten zijn op de universiteit. Als u zonnepanelen heeft, verliest u uw belastingvoordeel. En museum-, theater- en concertkaartjes zullen in prijs stijgen… tenminste als alle maatregelen die de coalitie wil invoeren ook daadwerkelijk wet worden. Als ze dat doen, zou Londen haar slimme, economisch waardevolle oplossing zeker verwelkomen Brexitgees rug! Maar er valt nog veel te bezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *