Press ESC to close

EU-verkiezingen: ‘D66 vertegenwoordigt geloof in de belofte van Europa’

De dubbele Nederlandse en Spaanse nationaliteit Raquel García Hermida-van der Walle staat nummer twee op de D66-lijst voor de Europese parlementsverkiezingen van 6 juni. De EU, zo vertelt ze aan Dutch News, biedt “verbazingwekkende vrijheid”.

De Europese Unie heeft het leven van Raquel García Hermida-van der Walle vormgegeven. Ze was twee jaar oud toen Spanje in 1986 in haar geboortestad Madrid het Toetredingsverdrag voor toetreding tot de EU ondertekende. Nog geen dertig jaar later verhuisde ze naar Gorredijk, een stad met 7.000 inwoners in Fryslân, om te gaan wonen bij een Nederlander die ze in Barcelona had ontmoet.

“Het is iets dat we als vanzelfsprekend beschouwen, maar vergelijk het eens met wat je moet doen om buiten de Europese Unie te verhuizen op het gebied van papierwerk, visa en vergunningen”, zegt ze. “Wat een geweldige vrijheid is het om te kunnen beslissen: ‘Ik ben verliefd geworden op iemand, ik wil daar wonen en studeren’, en je kunt gewoon je koffers pakken en gaan.”

Ze omschrijft zichzelf als “Spaans van geboorte, Nederlands van keuze en Europees van overtuiging.” Het maakte haar tot een logische keuze om zich kandidaat te stellen voor de liberale partij D66 bij de verkiezingen voor het Europees Parlement volgende maand.

Toen ze in 2012 voor het eerst naar Nederland kwam, was het om politieke wetenschappen te studeren in Utrecht, onder de Erasmusregeling. Ze leerde over het Nederlandse constitutionele systeem, het ‘poldermodel’ van op consensus gebaseerde beleidsvorming en ‘tolerantiebeleid’. En ze volgde de verkiezingscampagne van 2012, waar ze D66 zag als de partij die “een krachtig standpunt innam tegen het populisme” en “het geloof in de belofte van Europa”.

Hoewel ze voor een mensenrechtenorganisatie in Spanje had gewerkt en drie jaar in Washington had doorgebracht bij het Earth Day Network, een milieucampagnegroep, kostte het tijd om zich in Nederland politiek te oriënteren. “Een tijdje dacht ik dat het buiten bereik was”, zegt ze. “Maar het mooie van Europa is dat ik in 2019 op de lijst voor het Europees Parlement kon komen omdat ik als EU-burger het recht had om zich kandidaat te stellen bij lokale en Europese verkiezingen.”

Het inspireerde haar om het Nederlandse staatsburgerschap aan te nemen, zodat ze “100% lid van deze vereniging” kon zijn, met volledig stemrecht. “Ik heb zoveel gekregen van de Europese Unie”, zegt ze. “Mijn kinderen zijn een product van de Europese Unie. Ik denk niet dat ik naar Nederland zou zijn verhuisd als dit niet mogelijk was gemaakt door onze Europese vrijheden.”

Op koers om een ​​zetel te winnen

Als tweede kandidaat op de D66-lijst ligt García Hermida-van der Walle op koers om bij de tweede poging een zetel te veroveren. Uit opiniepeilingen blijkt dat de grootste winst zal worden geboekt door de populistische rechtse partijen in de groep Identiteit en Democratie (ID), waartoe ook de PVV van Geert Wilders behoort. Verwacht wordt dat het blok meer dan 90 zetels zal behalen en de liberale Renew-fractie, waartoe zowel D66 als de rechtse VVD behoren, naar de derde plaats kan duwen.

De groep Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar rechts-nationalistische partijen als de Poolse Wet en Rechtvaardigheid (Pis) en de partij Brothers of Italy van de Italiaanse premier Georgia Meloni deel van uitmaken, zou op een vergelijkbaar aantal kunnen uitkomen. Als de ECR-fractie Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, na de verkiezingen overneemt, zou eurosceptisch rechts ongeveer 200 van de 720 zetels in het nieuwe parlement kunnen krijgen.

García Hermida-van der Walle is gealarmeerd door de mogelijke gevolgen. “We zien dat ze onze vrijheden willen beperken”, zegt ze. “Ze zeggen nu al dat we de vrijheid van mensen om in verschillende landen te wonen en te werken moeten beperken. Voor ons is de boodschap dus heel duidelijk: als we mensen hun leven willen laten blijven opbouwen op de manier waarop we dat de afgelopen dertig jaar hebben gedaan, moeten we ervoor zorgen dat de pro-Europese partijen minstens zo groot blijven als dat zijn ze nu.”

Maar wat immigratie betreft, een van de belangrijkste strijdtonelen bij deze verkiezingen, liggen D66 en de VVD tegenover elkaar, ondanks dat ze partners zijn in de Alliantie voor Liberalen en Democraten in Europa (ALDE).

De Verklaring van Wenen, die afgelopen september werd gepubliceerd door de Renew Group, waartoe ALDE behoort, roept partijen op om elke vorm van samenwerking met ‘anti-Europese’ facties te verwerpen. Die verklaring is onverenigbaar met de rol van de VVD in Den Haag als potentiële coalitiepartner voor de PVV-partij van Geert Wilders, die de grenzen in Europa wil sluiten en twintig jaar lang heeft gepleit voor een Nederlandse uittreding uit de Europese Unie.

Geen deals met extreemrechts

Het heeft het leidende EP-lid van de VVD, Malik Azmani, gedwongen zijn hoop op voorzitter van de Renew-fractie op te geven, maar zijn partij kan op weinig sympathie rekenen van hun partners in Brussel. “De VVD moet erover nadenken of ze voldoen aan wat de meerderheid van de partijen in ALDE en Renew wil”, zegt García Hermida-van der Walle. “Wat ze daarmee doen, is hun zaak. We voelen ons zeer op ons gemak in een politieke familie die duidelijk heeft gemaakt dat we geen deals met extreemrechts willen.”

Rechtse partijen zeggen dat de bewegingsvrijheid vooral ten goede is gekomen aan een bevoorrechte elite en dat de prioriteit moet liggen bij het beheersen van de migratie. Ze geeft toe dat uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus te veel op universiteitsstudenten zijn gericht en wil dit graag uitbreiden naar mensen in een beroepsopleiding. “Maar we mogen niet vergeten dat veel technisch geschoolde mensen in sectoren werken die sterk afhankelijk zijn van de Europese Unie”, zegt ze.

“Misschien heeft niet iedereen in dezelfde mate geprofiteerd van het kunnen reizen en werken in een ander land, maar als je aan de keukentafel zit en aan mensen vraagt: waar werk je? Exporteert u, importeert u, heeft u collega’s uit andere landen? Dan verandert het gesprek en zeggen ze: ja, Europa doet veel voor mij.”

Op dezelfde manier ondermijnen pogingen om het aantal internationale studenten in Europa te beperken het belang van kenniswerkers in een open economie als de Nederlandse. “We hebben de instroom van deze studenten nodig omdat we zien dat de vacatures op onze arbeidsmarkt niet ingevuld worden”, zegt García Hermida-van der Walle.

Buitenlandse studenten zijn het probleem niet

Internationale studenten uitsluiten omdat Nederlandse studenten geen woonruimte kunnen vinden, is kortzichtig, vindt ze. “Dat is geen probleem met de buitenlandse studenten; dat is een probleem met de woningmarkt in Nederland. We moeten het ene probleem niet met het andere verwarren.”

Voor D66 gaat de uitdaging niet over het buitenhouden van migranten, maar over het creëren van veilige migratieroutes en een uitgebreid “blauwe kaart”-systeem voor geschoolde werknemers uit derde landen. “We hebben een demografische crisis in Europa”, zegt ze. “We worden ouder en ouder. Als we dus vooruit willen blijven gaan, hebben we mensen uit het buitenland nodig. En dat moeten we op een humane en rationele manier doen.”

Het andere beleidsterrein waarop Europa waarschijnlijk van koers zal veranderen als de kiezers naar rechts verschuiven, zijn natuur en landbouw. De Green Deal is al afgezwakt als een concessie aan boeren die de afgelopen maanden ontwrichtende protesten hebben georganiseerd in Brussel en in heel Europa.

Boeren klagen dat de extra kosten en de bureaucratie, die ontstaan ​​in een tijd waarin ze al moeite hebben om te concurreren met goedkope import van buiten de EU, hun levensonderhoud bedreigen. De Europese Commissie heeft plannen opgegeven om het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen, terwijl landen als Frankrijk meer financiële steun hebben beloofd.

Regelgeving voor de landbouw

García Hermida-van der Walle sympathiseert met het standpunt van de boeren, maar zegt dat het uitstellen van hervormingen om de landbouw duurzamer te maken het probleem op de lange termijn alleen maar erger zal maken. “We kunnen niet leven zonder een gezonde natuur”, zegt ze. “Het is nauw verbonden met zowel de klimaatverandering als de transitie in de landbouw. We moeten onze boeren een ander bedrijfsmodel bieden, zodat ze een eerlijk inkomen kunnen verdienen op een duurzamere manier die ons allemaal gezond maakt en een kleinere voetafdruk op de planeet heeft.”

Ze is het ermee eens dat de sector lijdt onder overregulering, maar ziet de oplossing in het sterker maken van de regels in plaats van zwakker. “Vooral in Nederland hebben we voor elke regel die uit Brussel kwam een ​​uitzondering gevonden of een manier om deze aan te passen, dus we hebben wel een eenvoudiger landbouwbeleid nodig”, zegt ze. “En omdat veel landbouw wordt gesubsidieerd, zijn er veel marktmechanismen die niet echt werken.”

“Als consumenten in Nederland goedkope melk kopen, betalen ze een kunstmatig lage prijs, maar die prijzen weerspiegelen niet de milieukosten. De grootste marge gaat naar de supermarkten en de grote industrieën achter bijvoorbeeld meststoffen, of veevoer, of de technologieën die verband houden met de expansie van de bio-industrie.

Sterkte in connectiviteit

“Als je naar een ander businessmodel gaat, kun je tegen lagere kosten produceren. Consumenten moeten misschien meer betalen in de supermarkt, maar de boeren krijgen meer geld en de middenpartijen krijgen een kleiner deel van de taart.”

De kracht van Europa is haar connectiviteit, stelt ze: de lidstaten hebben meer macht en invloed als ze collectief beslissingen nemen, in plaats van voor zichzelf te zorgen. Maar die connectiviteit wordt ondermijnd wanneer leiders het veto gebruiken als onderhandelingschip om nationaal eigenbelang na te streven. Het gezeur van de Hongaarse premier Viktor Orbán over een hulppakket van 50 miljard euro voor Oekraïne eerder dit jaar is daar een goed voorbeeld van. D66 wil een einde maken aan het vetorecht en het stemmen met gekwalificeerde meerderheid uitbreiden tot de meeste beleidsterreinen, wat zou betekenen dat er doorgaans minstens vier landen nodig zijn om een ​​besluit te blokkeren.

“Het vetosysteem is de beste manier voor autocraten en wannabe-autocraten om de Europese Unie los te kopen”, zegt ze. “Als we onze ambities op het gebied van defensie, klimaat en de vrijheden van de Europeanen, de grote uitdagingen van deze eeuw, willen verwezenlijken, kunnen we dat niet doen binnen het huidige wetgevingskader.”

De Russische invasie van Oekraïne heeft de EU gedwongen een sterkere collectieve lijn te volgen op het gebied van defensie en veiligheid, een gebied waarop zij historisch gezien zwak is geweest. “Het is een mythe dat elk land in de Europese Unie of daarbuiten, met de mogelijke uitzondering van de Verenigde Staten, zichzelf zou kunnen verdedigen tegen ernstige agressie van buitenaf. En dat gaat niet alleen over traditionele oorlogsvoering, maar ook over cyberveiligheid”, zegt ze.

“Europese landen geven drie keer zoveel uit aan defensie als Rusland, maar Rusland is nog steeds in staat grote schade aan te richten. We moeten dus meer integreren. Het gaat niet om het opgeven van soevereiniteit: het gaat om het vergroten en versterken van onze soevereiniteit op Europees niveau.”

García Hermida-van der Walle vreest dat kiezers de voordelen die Europese samenwerking met zich meebrengt uit het oog verliezen.

Minimale veiligheidsnormen

“Nederlanders gaan veel op vakantie naar Spanje, en ik zeg tegen ze: dit weet je niet meer, maar dertig jaar geleden was het in Spanje bijna onmogelijk om over de weg te reizen omdat de wegen zo verschrikkelijk waren.

“Je moest flessenwater drinken omdat het water niet gezond werd geacht om te drinken. En als je speelgoed voor je kinderen kocht in de plaatselijke supermarkt, wist je eigenlijk niet of het veilig was. Nu weet je het, want Europa kent minimale veiligheidsnormen. Het is niet waar mensen aan denken als ze ’s avonds naar bed gaan, maar het maakt wel heel tastbaar wat we als vakbond hebben gedaan.”

De uitdaging voor pro-Europese partijen is volgens haar om die voordelen weer tastbaar te maken. “De Europese Unie is van nature complex, terwijl kiezers in alles eenvoud willen. Maar wat mij tijdens deze campagne is opgevallen, is dat je de grootste impact maakt als je met iemand aan tafel zit tijdens een kop koffie of een biertje en je gewoon vraagt: wat doet Europa voor jou? Wat kunnen we beter doen? Als dat contact hen ertoe aanzet wat meer geïnteresseerd te zijn in Europa en op 6 juni te gaan stemmen, denk ik dat ik goed werk heb geleverd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *