Press ESC to close

Europese verkiezingen: hoe werkt het EU-parlement?

Nederland gaat op 6 juni naar de stembus om 31 nieuwe Europarlementariërs te kiezen. Maar wat gaan ze eigenlijk doen? Hier is een overzicht van hoe het Europees Parlement werkt.

Het Europees Parlement is een rechtstreeks gekozen EU-orgaan, gekozen door EU-onderdanen met wetgevende, toezichthoudende en budgettaire verantwoordelijkheden. Het zal na de komende verkiezingen 720 leden hebben en, controversieel genoeg, zijn tijd verdeelt tussen Straatsburg in Frankrijk en Brussel.

Het parlement heeft drie hoofdrollen. Ten eerste gaat het over EU-wetten die zijn gebaseerd op voorstellen van de Europese Commissie, die vervolgens definitief worden goedgekeurd door de ministers van de nationale regeringen binnen de Raad van de EU.

Het parlement beslist over internationale afspraken, zoals de uitbreiding van het blok, en kan de commissie vragen wetgeving voor te stellen. Het is verantwoordelijk voor het toezicht op alle EU-organen, het kiezen van de commissievoorzitter en het bespreken van het monetaire beleid met de centrale bank. Het stelt ook de begroting en de uitgavenplannen van de EU vast en keurt deze goed.

Leden van het Europees Parlement

Het aantal EP-leden voor elk land is grofweg evenredig met de bevolking, maar geen enkel land kan minder dan zes of meer dan 96 EP-leden hebben. Het totale aantal mag niet hoger zijn dan 750 (plus de president).

Het parlement heeft er twintig commissies en drie subcommissies, die elk een bepaald beleidsterrein behandelen. De commissies onderzoeken wetgevingsvoorstellen, en leden van het Europees Parlement en fracties kunnen amendementen indienen of voorstellen een wetsvoorstel te verwerpen. Deze kwesties worden ook binnen de fracties besproken.

Om wetgeving goed te keuren, komen de leden van het Europees Parlement bijeen voor een plenaire vergadering om een ​​eindstemming te geven over de voorgestelde wetgeving en de voorgestelde wijzigingen.

Politieke voorkeuren

EP-leden worden op basis van politieke overtuiging gegroepeerd in een van de zeven groepen, of kunnen zich aansluiten bij een niet-gebonden groep. De allianties zijn eerder algemeen dan absoluut, dus een stem op de VVD in plaats van op D66, die beide in de Renew-groep zitten, is niet hetzelfde. De groepen vormen echter wel een barometer van de politieke opinie en werken wel samen. Daarom wordt de opkomst van rechts met grote belangstelling gevolgd.

Bekijk de laatste peilingen en voorspellingen over hoe het nieuwe Europese parlement eruit zal zien op Politico.

Dit zijn de zeven groepen en hun Nederlandse leden:

Europese Volkspartij EVP (CDA, BBB, NSC)

Vernieuw Europa (VVD, D66, Volt)

Progressieve alliantie van Socialisten en Democraten S&D (PvdA)

De Groenen/Vrije Europese Alliantie (GroenLinks)

Links (SP)

Identiteit en Democratie (PVV)

Europese Conservatieven en Hervormers (SGP)

Nadat de verkiezingen voorbij zijn en de stemmen zijn geteld, benoemen de Europese leiders iemand om de rol van commissievoorzitter op zich te nemen. Dit jaar zal het waarschijnlijk weer Ursula von der Leyen zijn, omdat de EVP de grootste fractie zal zijn. De benoeming moet echter wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

Zodra die functie is vervuld, wordt begonnen met de benoeming van de overige 26 commissarissen en portefeuilles. Elke lidstaat levert één commissaris. De huidige commissaris voor Nederland is Wopke Hoekstra, die werd opgeroepen om Frans Timmermans, architect van de Green Deal, te vervangen toen hij terugkeerde naar de binnenlandse politiek.

Wat zijn de grote problemen?

Louise van Schaik, hoofd EU en mondiale zaken bij Instituut Clingendael in Den Haag, vertelde eerder aan Dutch News dat de belangrijkste thema’s voor kiezers in Nederland migratie, de groene transitie en de kosten van levensonderhoud zullen zijn.

“Er zijn zorgen dat migratie niet goed is afgehandeld en het debat gaat over vluchtelingen, migranten uit andere EU-landen, mensen uit Oekraïne en internationale studenten”, zei ze.

Wat de verschuiving naar groenere energie betreft, zijn er vragen over de vraag of de EU dit “te snel en te hard” heeft opgelegd, vooral voor boeren en huishoudens.

Van Schaik zegt dat de stemming in Nederland vooral zal worden beïnvloed door het vermogen van politieke partijen om een ​​nieuwe regering te vormen en de verwachtingen van de kiezers waar te maken, nadat de eurosceptische PVV bij de verkiezingen in november bijna 25% van de stemmen had gewonnen.

“Het Nederlandse electoraat is momenteel volatiel. De opkomst bij de Europese verkiezingen is niet hoog en in Nederland zal dit waarschijnlijk in het voordeel zijn van links”, voegde ze eraan toe.

Nieuwe prioriteiten zullen de uitbreiding van de EU naar de Westelijke Balkan en Oekraïne zijn, de institutionele hervormingen die hiervoor nodig zijn, en de ‘oorlogseconomie’, zei Van Schaik. “Als Trump in november tot president van de VS wordt gekozen, zullen we de Europese defensie moeten opschalen en daarvoor moeten lenen”, zei ze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *