Press ESC to close

Geloven in seksuele gelijkheid is een reden voor de vluchtelingenstatus: HvJ

Twee jonge Iraakse vrouwen die sinds 2015 in Nederland wonen maar wier aanvraag voor de vluchtelingenstatus is afgewezen, kunnen verblijfsvergunning krijgen omdat zij de normen en waarden hebben overgenomen En gedrag van jongeren van hun leeftijd, oordeelde het Europese Hof van Justitie deze week.

De jonge vrouwen beweren dat als ze terugkeren naar Irak, ze zich niet kunnen conformeren aan de normen van een samenleving die vrouwen en meisjes niet dezelfde rechten biedt als mannen. Ze zeiden ook dat ze bang zijn te worden blootgesteld aan het risico van vervolging als ze gedwongen zouden worden terug te keren.

Nadat hun zaak door de Nederlandse immigratiedienst was afgewezen, stapten de jonge vrouwen naar de rechtbank in Nederland, die op haar beurt de zaak doorverwees naar het HvJ.

De Nederlandse rechtbank wilde weten of de jonge vrouwen onder een richtlijn vielen over het risico van vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Het Hof van Justitie zei in zijn arrest dat vrouwen, inclusief minderjarigen, die zich werkelijk zijn gaan identificeren met de fundamentele waarde van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, kunnen worden beschouwd als behorend tot een ‘bepaalde sociale groep’.

Dit zou volgens de rechtbank een ‘reden voor vervolging’ zijn en daarom een ​​reden kunnen zijn om de jonge vrouwen de vluchtelingenstatus te verlenen.

Daarnaast kan volgens de rechtbank rekening worden gehouden met een lang verblijf in een EU-lidstaat, vooral als dit samenvalt met een periode waarin een minderjarige verzoeker zijn of haar identiteit heeft gevormd.

De zaak is nu terugverwezen naar het Nederlandse rechtssysteem, dat nu zal beslissen hoe de bevindingen worden geïnterpreteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *