Press ESC to close

Het EHRM draagt ​​Nederland op om Syrische vluchtelingen te betalen voor onrechtmatige detentie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland verwijten gemaakt voor het vasthouden van een Syrische asielzoeker nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten.

MB, zoals hij in de processtukken wordt vermeld, werd in 2016 veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie, ondanks dat de officier van justitie had bepleit dat hij zou moeten worden vrijgesproken. Na zijn vrijlating uit de gevangenis werd de nu 27-jarige in immigratiedetentie geplaatst.

Zijn advocaat voerde aan dat het plaatsen van hem in verdere immigratiedetentie, nadat hij zijn straf had uitgezeten, zijn recht op vrijheid schond. Na een reeks beroepen kreeg hij uiteindelijk in 2018 asiel.

De rechtbank in Straatsburg was het daarmee eens en noemde zijn detentie ‘onevenredig’ en ‘onnodig’.

In het 38 pagina’s tellende besluit schreven de rechters: “Veel van de stappen die nodig zijn om de asielaanvraag te beoordelen, hadden tijdens de strafrechtelijke detentie kunnen worden genomen zonder de noodzaak om de verzoeker vervolgens in vreemdelingenbewaring te houden.”

De rechtbank heeft Nederland veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 4.560,- aan de man.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *