Press ESC to close

Kabinetsbesprekingen over de keuze van ministers verlopen traag nu de deadline nadert

De leiders van de vier partijen die in gesprek zijn over de vorming van een nieuwe rechtse regering in Nederland zullen elkaar maandag opnieuw ontmoeten terwijl de inspanningen doorgaan om de ministeriële banen onder hen te verdelen en geschikte kandidaten te vinden.

De gesprekken worden voorgezeten door Dick Schoof, de voormalige spionnenchef die de volgende premier zal zijn zodra er overeenstemming is over een kabinet.

Het is nu twee weken geleden dat Schoof werd voorgedragen voor de functie van premier en sindsdien is er weinig beweging meer. Nog ruim twee weken te gaan tot de deadline van 26 juni, wanneer het nieuwe kabinet met de koning op de foto moet, een week voor het zomerreces.

De gesprekken over de verdeling van de ongeveer twintig ministersposten blijken lastiger dan verwacht, zo melden bronnen aan de Volkskrant. Bovendien zijn de vier partijen het erover eens dat de helft van het nieuwe team uit ‘buiten’ de politiek moet worden benoemd en dat, aldus de krant, de jacht op ministers ingewikkelder maakt.

Bovendien heeft Schoofs vasthoudendheid om “boven” de vier partijen te staan ​​geleid tot conflicten over de zwaargewichtpositie van de minister van Financiën, die naar de VVD zou moeten gaan, aangezien deze de op een na grootste partij in de coalitie is. Maar daardoor blijft de extreemrechtse PVV, als grootste partij, zonder een van de twee grote kabinetsbanen, benadrukt de krant.

Ondertussen heeft een analyse van de plannen van de nieuwe regering door hoge ambtenaren verschillende zorgen aan het licht gebracht, met name de bezuinigingen die de nieuwe regering wil doorvoeren op het ambtenarenapparaat.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de sluiting van ministeries en diplomatieke missies in het buitenland, wat onverstandig zou zijn in een tijd van zoveel geopolitieke conflicten, zeggen ambtenaren.

Ambtenaren waarschuwen ook dat het afzwakken van de regeringsplannen voor het bestrijden van de klimaatverandering en het terugdringen van de door stikstof veroorzaakte vervuiling aanleiding zou kunnen geven tot nieuwe juridische geschillen, en dat dit ook niet door Brussel zal worden goedgekeurd.

Ambtenaren van de ministers van Onderwijs hebben ook gezegd dat ze betwijfelen of er 293 miljoen euro kan worden bespaard door de internationale studentenaantallen te beperken en waarschuwen dat het verhogen van de belasting over de toegevoegde waarde op boeken tot 21% de schoolbegrotingen zwaar zal treffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *