Press ESC to close

Nederlandse raden zijn verdeeld over plannen om sekswerk vanuit huis te reguleren

Lokale raden zijn scherp verdeeld over de plannen om sekswerk vanuit huis te reguleren, waarbij sommigen bezorgd zijn dat de voorgestelde nieuwe regels weinig zullen bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor sekswerkers of mensen die in de buurt wonen.

De NOS voerde een onderzoek uit onder 150 lokale autoriteiten, waaruit bleek dat er zeer uiteenlopende meningen bestonden over de vraag of zij überhaupt sekswerk onder licentie wilden toestaan, en wat zij verwachtten van de impact op de gemeenschap.

Het kabinet wil de sector reguleren om de toename van thuis- en online sekswerk te weerspiegelen. Werknemers zouden een interview moeten bijwonen om hun gemeente ervan te overtuigen dat ze ouder zijn dan 21 jaar, zelfstandig werken en niet onder dwang werken.

De plannen liggen op de plank sinds het laatste kabinet in juli viel en er is geen datum vastgesteld waarop de wet aan het parlement moet worden voorgelegd.

Sommige gemeenten hebben sekswerk vanuit huis volledig verboden, terwijl andere strenge voorwaarden hebben opgelegd, zoals Enschede, waar ze niet in flats of in de buurt van scholen mogen werken, en Lingewaard, waar huurwoningen zijn uitgesloten.

Anderen herkennen de trend dat sekswerk van de straat verdwijnt, maar vragen zich af of licentieverlening tot een betere veiligheid zal leiden. Tilburg staat momenteel sekswerk vanuit huis toe, maar hanteert strenge richtlijnen, waaronder een verbod op reclame in de buurt.

De raad stelt dat licentieverlening het probleem van illegale prostitutie niet zal oplossen. “Sekswerkers zonder vergunning zullen zelfs kwetsbaar zijn voor druk, geweld en chantage”, zegt het tegen de NOS.

Hilversum, dat thuiswerken ook al toestaat, was het daarmee eens. “Het is een illusie dat sekswerkers die te maken hebben met misstanden een vergunning gaan aanvragen”, reageerde de gemeente.

Andere gemeenten waren bezorgd over de gevolgen van sekswerk achter gesloten deuren. “Als sekswerk in de privésfeer plaatsvindt, is het moeilijk om op de hoogte te zijn van mogelijke misstanden”, aldus de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Brassem.

Er waren ook zorgen over de gevolgen voor buurten, waarbij Moerdijk betoogde dat dit zou leiden tot verkeersopstoppingen, straatstoringen en “mensen in de omgeving die zich minder veilig zouden voelen”.

Leeuwarden zei dat het systeem zelfs onder vergunningsvoorwaarden het risico liep door criminelen te worden uitgebuit. “Een pooier kan huizen huren en er sekswerkers in installeren zonder in strijd te zijn met de wet, de richtlijnen of het lokale masterplan”, aldus de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *