Press ESC to close

Nederlandse rechters zeggen nee tegen het offshore gasplan van Schiermonnikoog

Een vergunning voor het bouwen van een gasboorplatform in de Noordzee voor de kust van het eiland Schiermonnikoog is door de Haagse rechter ingetrokken vanwege de mogelijke schade aan de natuur.

De rechtbank oordeelde dat het niet duidelijk is wat de impact van de uitstoot van stikstofverbindingen als gevolg van de boorinstallatie en de gaswinning zal betekenen voor kwetsbare gebieden in de buurt. Met name maatregelen om de stikstofuitstoot te compenseren worden niet goed onderbouwd, aldus de rechtbank.

Bovendien, aldus de rechtbank, kan het tijdens het bouwproces gegenereerde geluid gevolgen hebben voor zeehonden en bruinvissen in het gebied.

De zaak was aangespannen door verschillende milieuorganisaties uit Nederland en Duitsland. Ze zeggen dat de boring onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de Borkumse Stenen, een onderwaterhabitat dat grotendeels onaangetast is gebleven door de visserij.

De Nederlandse regering gaf in juni 2022 groen licht voor het project, ondanks plannen om het gebruik van aardgas geleidelijk af te schaffen vanwege de impact ervan op het milieu. Vorig jaar bevalen rechters echter dat het plan moest worden stopgezet in afwachting van een betere milieubeoordeling.

Ministers betogen dat de sluiting van de Groningse gasvelden vanwege ernstige bodemdaling het Noordzeegas des te belangrijker maakt. En mijnminister Hans Vijlbrief zei dat uit rapporten van vorig jaar bleek dat aan alle milieuvoorwaarden werd voldaan.

Chris de Ruyter van Steveninck, directeur van het Nederlandse bedrijf One-Dyas dat de boringen gaat uitvoeren, zei dat het veld en de nabijgelegen gebieden een potentieel van 60 miljard kubieke meter gas hebben. Nederland gebruikt jaarlijks 40 miljard kubieke meter gas, Duitsland 90 miljard.

Schoner

‘Wij denken dat we op jaarbasis in 5% van de Nederlandse gasvraag kunnen voorzien’, zei De Ruyter van Steveninck een jaar geleden tegen de NOS. ‘Lokaal gas is schoner, betrouwbaarder en betaalbaarder dan geïmporteerd gas.’

Ook de lokale bevolking op het eiland, dat nog geen duizend inwoners telt, is tegen het plan. De ontwikkelingslocatie ligt zo’n 20 kilometer uit de kust.

Delen van het project, zoals de aanleg van een pijpleiding en elektriciteitskabel, kregen goedkeuring van de rechtbank. Alle partijen die bij het geschil betrokken zijn, hebben het recht om in beroep te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *