Press ESC to close

Nieuw Nederlands kabinet met 29 leden, vijf ministers voor de PVV

Het nieuwe Nederlandse kabinet zal uit 29 ministers en staatssecretarissen bestaan, waarvan er negen benoemd zijn door de extreemrechtse PVV, zo hebben de partijleiders bevestigd.

De partij van Geert Wilders zal de leiding krijgen over het nieuw opgerichte ministerie voor asiel en migratie, evenals de ministeries van volksgezondheid, infrastructuur en economische zaken.

De rechts-liberale VVD heeft het ministerie van Justitie, dat wordt ontruimd door partijleider Dilan Yesilgöz, behouden en gaat de ministers van Financiën en Defensie benoemen. Het zal ook de leiding nemen over een uitgebreide klimaatportefeuille die ‘groene groei’ omvat.

NSC, onder leiding van Pieter Omtzigt, zal de ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken krijgen, waarbij carrièrediplomaat Casper Veldkamp naar verwachting de laatste post zal bekleden, evenals onderwijs en sociale zaken.

De boerenpartij BBB zal zowel de minister als de onderminister hebben in het ministerie van Landbouw, dat voor het eerst in 21 jaar visserij in de titel zal opnemen, evenals het ministerie van Huisvesting. Voormalig staatssecretaris Mona Keijzer is voor deze laatste rol bestemd.

Hoewel de partijen in een eerder stadium overeenkwamen om een ​​“programmakabinet” te vormen, waarbij de helft van de posten werd ingevuld door niet-politieke benoemingen, heeft in de praktijk alleen de nieuwgekozen premier Dick Schoof geen banden met welke partij dan ook.

Internationale ontwikkeling

De PVV zal ook een minister zonder portefeuille benoemen op het departement voor buitenlandse hulp en internationale ontwikkeling – een opmerkelijke stap gezien het feit dat Geert Wilders vóór de verkiezingen campagne voerde om het departement van zijn financiering te ontdoen.

“Wij kunnen alles betalen [in our manifesto] als we stoppen met het overhandigen van miljarden aan Brussel en Afrika”, schreef hij.

Het ministerie van Volksgezondheid zal naar verwachting naar Fleur Agema gaan, die sinds 2006 in de Tweede Kamer zit voor de PVV en lange tijd campagne heeft gevoerd om het eigen risico van € 385,- op de zorgverzekering te verlagen of af te schaffen. De PVV krijgt ook een staatssecretaris op de afdeling langdurige en sociale zorg.

Berichten in Den Haag zeggen dat Wilders van plan is Kamerlid Gidi Markuszower te benoemen tot minister van Asiel en Migratie. Hij moest zich in 2010 terugtrekken als PVV-kandidaat voor het parlement, nadat bleek dat hij door de inlichtingendienst was aangemerkt als een “risico voor de integriteit van Nederland”.

Minister van Binnenlandse Zaken Ernst Hirsch Ballin waarschuwde Wilders in een brief dat de AIVD Markuszower ervan verdacht informatie door te geven aan een “buitenlandse macht” – vermoedelijk Israël.

Financiën aan VVD

De woordvoerder van de VVD, Eelco Heinen, zal naar verwachting de functie van minister van Financiën krijgen, terwijl de NSC staatssecretarissen levert voor belastingen en sociale zekerheidsuitkeringen. Voormalig VVD-Kamerlid Folkert Idsinga wordt aangeprezen vanwege de belastingpositie.

Ruben Brekelmans wordt waarschijnlijk door de VVD benoemd tot lid van het ministerie van Defensie, waar hij waarschijnlijk de agressieve opstelling van Nederland ten aanzien van Oekraïne zal combineren met een sterk pro-Israëlische houding. De staatssecretaris wordt geleverd door de BBB, die in oud-militair Gijs Tuinman een kant en klare kandidaat heeft.

David van Weel, momenteel adjunct-secretaris-generaal voor innovatie van de NAVO, staat naar verluidt in de rij om terug te keren naar Den Haag als minister van Justitie, waarbij de PVV de junior ministerpost zal vervullen. Sophie Hermans, fractieleider van de VVD tijdens de afgelopen kabinetsperiode, is bestemd voor de klimaatportefeuille.

Richard van Zwol zal vanaf vrijdag interviews houden met de voorgestelde kandidaten, terwijl hij zijn termijn als hoofdonderhandelaar afrondt. Hij zal hen ondervragen over hun gezondheid en geschiktheid voor de rol.

Kamerleden zullen ook de kans krijgen om de ministers voor het eerst te ondervragen tijdens een reeks openbare hoorzittingen voordat ze begin juli formeel worden beëdigd.

De nieuwe line-up gebaseerd op partijlijnen. Ministers zijn leden van het kabinet, onderministers of staatsecretarissen zijn niet.

PVV

 • Minister van Asiel en Migratie: Gidi Markuszower?
 • Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp
 • Minister van Infrastructuur en Waterwegen
 • Minister van Economische Zaken
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Fleur Agema
 • Onderminister van Justitie en Veiligheid
 • Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en digitalisering
 • Onderminister van Transport en Milieu
 • Onderminister voor langdurige zorg

VVD

 • Minister van Financiën: Eelco Heinen
 • Minister van Justitie en Veiligheid: David van Weel
 • Minister van Defensie: Ruben Brekelmans
 • Minister van Klimaat en Groene Groei: Sofie Hermans
 • Staatssecretaris voor Scholen en emancipatie
 • Staatssecretaris voor Participatie en Emancipatie
 • Onderminister van Jeugd, Preventie en Sport

NSC

 • Minister van Buitenlandse Zaken: Caspar Veldkamp
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Eddy van Hijum
 • Onderminister voor rechtsbescherming
 • Staatssecretaris van Belastingen en Douane: Folkert Idsinga
 • Onderminister voor sociale zekerheidsuitkeringen

BBB

 • Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Mona Keijzer
 • Onderminister van Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 • Staatssecretaris voor Groningen
 • Onderminister van Defensie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *