Press ESC to close

Opinie: Opt-out voor Europese migratie is een valse vlagoperatie

Een opt-out voor migratie zou het verlies van een nuttige zondebok betekenen en dat is het laatste wat sommige leden van de nieuwe regering willen, zegt Gareth Davies, hoogleraar EU-recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De nieuwe Nederlandse regering zegt dus in haar plannen dat zij “een opt-outclausule gaat inleveren voor het EU-migratie- en asielbeleid”. Dat zal het land in staat stellen de controle over het gebied zelf over te nemen en te beginnen met het strengste migratie- en asielregime ooit.

Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, net zo min als ik een opt-out voor het betalen van belasting ga indienen, hoe verleidelijk het idee ook is. Want het EU-recht op dit gebied is recht, overeengekomen door de lidstaten en het Europees parlement, en overeenkomsten kunnen alleen worden gewijzigd met instemming van beide partijen. Er zijn geen opt-outs mogelijk als u eenmaal akkoord bent gegaan.

Ze kunnen er zeker om vragen. Ze kunnen het in Brussel op de agenda zetten en zo hard ze kunnen onderhandelen en aandringen. Maar het is onwaarschijnlijk dat ze het zullen krijgen, en erger nog, als ze dat wel zouden doen, zou het hen helemaal niet helpen, want als je de migratie daadwerkelijk en werkelijk wilt verminderen, dan is samenwerking met andere staten de enige mogelijke manier.

Een opt-out zou meer een opendeurbeleid zijn, een vrijbrief voor alle andere lidstaten om hun migranten naar Nederland te laten afdwalen, net zoals Groot-Brittannië ontdekt dat meer mensen het Kanaal oversteken nu het land niet meer meewerkt met Frankrijk.

Een ding tegelijk. Er zal veel sympathie zijn voor het Nederlandse standpunt, omdat de meeste lidstaten op dit moment vijandig staan ​​tegenover migratie. Minder voor Nederland betekent echter meer voor de anderen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat zij hun sympathie zullen vertalen in overeenstemming over een opt-out. Ze hebben geen prikkel.

Dat is een geluk voor het kabinet, want als zij hun opt-out zouden krijgen, zou dat een ramp zijn voor hun beleid. Ze willen minder migranten, maar migratie kun je niet alleen tegenhouden. Wat zou een Nederlandse overheid, vrij van wettelijke beperkingen, kunnen doen? Extreem gemeen zijn tegen binnenkomende migranten? Tenzij ze gemener waren dan welke krijgsheer dan ook die het land van herkomst regeerde, zou het een enigszins beperkt effect kunnen hebben. Het is moeilijk om enger te zijn dan Assad.

Maar zelfs als asielzoekers zouden worden doorverwezen naar vriendelijkere Europese landen, zou er uiteraard binnen de kortste keren een race naar de bodem zijn. Als het Nederlandse beleid ertoe leidt dat migranten in Duitsland of België blijven, kunnen we er vrij zeker van zijn dat die landen snel en kordaat zullen handelen, en dat de Nederlanders hun ‘comparatieve voordeel’ zullen verliezen.

Nederland zou kunnen proberen de grenzen te bewaken. Om de een of andere reden is het beeld van soldaten aan de grens voor sommigen geruststellend, maar de lange, vlakke Nederlandse landgrens is niet te sluiten, zelfs niet als iedere soldaat hand in hand in een lange ketting zou staan, met of zonder madeliefjes in het haar. Elke serieuze poging om de toegang van migranten fysiek te verhinderen zou enorme sociale en economische gevolgen hebben zonder effectief te zijn.

Een terugkerende droom van degenen die vijandig staan ​​tegenover migratie is het terugsturen van mensen. Niet eens noodzakelijkerwijs naar hun land van herkomst, maar gewoon ergens anders. Helaas vereist dit voor deze dromers de medewerking van andere staten, ofwel de EU-staten waar ze doorheen zijn gegaan, als ze daarheen worden gestuurd, ofwel de Afrikaanse of Aziatische landen waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.

Deze laatste landen hebben een enigszins beperkte motivatie om samen te werken, maar zijn beduidend meer geneigd om met de EU te praten dan met Nederland alleen. Dus waar de Nederlandse regering haar migranten ook naartoe wil terugsturen, zal dit een intensieve samenwerking met andere EU-landen met zich meebrengen. Een opt-out? Het zou een schot in de roos zijn voor Nederland in eigen voet.

De heilige graal voor de anti-migrantenregering is om te voorkomen dat migranten überhaupt hierheen komen, wat in werkelijkheid betekent dat ze worden tegengehouden om de EU binnen te komen. Eén manier is om te proberen de buitengrens te bewaken, of andere landen daarvoor te betalen, zoals de EU momenteel probeert. Behalve dat het enigszins onmenselijk is, is dit niet bijzonder effectief. Het lijkt er in ieder geval niet op dat de stroom is teruggebracht tot het niveau dat de Nederlandse overheid graag zou willen.

Motieven om te migreren

Het enige andere alternatief (anders dan radicalere, intrigerende, maar politiek onwaarschijnlijke experimenten zoals open grenzen) is proberen de motivatie van de migranten om überhaupt te komen verminderen, door de omstandigheden in hun land van herkomst te verbeteren. Dit is geen gemakkelijke weg, maar wel de enige die daadwerkelijk kan leiden naar een wereld waarin miljoenen mensen niet langer hun leven zullen riskeren om de EU te bereiken.

Dus als de Nederlandse regering werkelijk, echt, serieus zou willen voorkomen dat mensen komen, zou zij oproepen tot een massaal grotere betrokkenheid van de EU bij de ontwikkeling en hulp in de landen van herkomst, een beleid gericht op het vergroten van de politieke stabiliteit, de werkgelegenheid en het welzijn van de bevolking daar. Dat zou een anti-migratieprogramma zijn. Toegegeven, geen gemakkelijke, maar wel de enige die, althans op de middellange termijn, een verschil zou kunnen maken.

Hoe dan ook, de enige manier om enige controle over migratie te krijgen is door meer, en niet minder, EU-coördinatie en -actie. Een Nederlandse opt-out, waarbij Nederland het alleen doet, zou meer een overgave zijn, waardoor andere lidstaten worden gemotiveerd om hun migranten door te geven en het voor Nederland nog moeilijker wordt om ze terug te sturen.

Geen wens om te winnen

Waarom haast de Nederlandse regering zich dan niet naar Brussel om op te roepen tot meer EU-actie? Simpelweg omdat het land niet wil dat zijn beleid slaagt. Dat is in feite de ergste nachtmerrie. De VVD en BBB vertegenwoordigen respectievelijk werkgevers en de landbouw, die enorm profiteren van goedkope arbeidsmigranten. Ze willen dat mensen blijven komen, maar ze willen gewoon niet dat ze rechten hebben, omdat werknemers zonder rechten goedkoper zijn.

Ze houden ook de lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in het algemeen laag. Hun doel is niet om migratie tegen te houden, maar om migranten onzeker te houden. Als de migratie daarentegen ooit zou stoppen, zou de PVV haar enige bestaansreden verliezen. Het is een partij die meer dan welke andere dan ook afhankelijk is van migratie.

Het doel ervan is zeker dat de migratie op een zodanige wijze wordt voortgezet dat de schuld bij iemand anders kan worden gelegd. Europa, in dit geval. Wie weet wie de volgende zondebok zal zijn als dat niet werkt?

Deze column verscheen eerder in de NRC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *