Press ESC to close

Volgens het rapport worden te veel mensen niet door de wet beschermd

De rechtsstaat in Nederland verkeert in een “staat van verwaarlozing” en een aanzienlijk aantal burgers wordt niet beschermd door of tegen de overheid, aldus een regeringscommissie.

“Te vaak, [the committee] heeft berichten gehoord dat de overheid juridische procedures gebruikt om moeilijke politieke beslissingen uit te stellen”, aldus het rapport, getiteld “Gebroken beloften en de rechtsstaat. “Elke keer gaat dit ten koste van de rechten van (aankomende) burgers.”

De commissie werd in februari 2023 opgericht naar aanleiding van het kinderopvangtoeslagschandaal en de chaos rond het vergoeden van mensen wier huizen beschadigd raakten door een gasboring in Groningen.

In de negen leden tellende commissie zat advocaat Eva González Perez, die een centrale rol speelde bij het blootleggen van de omvang van het schandaal over de kinderopvangtoeslag, waarbij duizenden gezinnen werden beschuldigd van fraude en uiteindelijk in financiële problemen kwamen en levens verwoestten.

De commissie concludeerde dat er een gapende kloof bestaat tussen regering en haar burgers die zich in een kwetsbare positie bevinden. Met name de drempel om hun toevlucht te nemen tot de wet is voor velen te hoog geworden vanwege het gebrek aan investeringen in door de staat gefinancierde rechtsbijstandadvocaten, aldus het rapport.

Bovendien is de regelgeving lastig te begrijpen, zijn de procedures te bureaucratisch en worden mensen die hulp zoeken van het kastje naar de muur gestuurd en moeten ze hun weg vinden in een doolhof van ambtenarij. In plaats van steun te vinden bij de overheid, stuiten ze op ‘onverschilligheid en onwil’ en zijn ze bang geworden voor de instellingen die zijn opgericht om hen te beschermen.

Deze bevindingen zijn niet nieuw, maar laten wel zien dat aanbevelingen uit eerdere rapporten niet hebben geleid tot verbeteringen in de manier waarop de overheid werkt, aldus de commissie. “De rechtsstaat verkeert in een staat van verwaarlozing.”

Concreet moet de regering een nieuw agentschap oprichten dat jaarlijks verslag moet uitbrengen aan het parlement over de burgerrechten.

Ambtenaren hebben behoefte aan een beter bewustzijn en overheidsinstanties moeten een “rode kaart” kunnen uitdelen als overheidsbeleid niet uitvoerbaar is. Bovendien moeten de regels voor inkomenssteun worden vereenvoudigd, aldus de commissie.

Kosten

In totaal zullen de verbeteringen ongeveer 1,5 miljard euro kosten, aldus de commissie. Het zal aan de volgende regering, een rechtse alliantie, zijn om te beslissen of er wel of niet gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen.

Vorige maand zeiden de drie Nederlandse ombudsmanorganisaties dat de bestaande wet- en regelgeving de overheid voldoende ruimte biedt om de problemen van mensen op te lossen, maar dat ambtenaren in plaats daarvan te vaak nog meer regelgeving en complexe processen introduceren.

De Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en de Ombudsman voor Veteranen besteden in hun jaarverslag 2023 aandacht aan het ‘burgerperspectief’ en roepen overheid en ambtenaren op om meer persoonlijk contact te hebben en te luisteren naar de directe behoeften van mensen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *