Press ESC to close

Voorstanders verwerpen coalitieplannen om de jeugdzorgregeling stop te zetten

Maatschappelijke organisaties en politieke partijen hebben alarm geslagen over de plannen van de nieuwe coalitie om een ​​nationaal burgerserviceprogramma te schrappen dat erop gericht is jongeren aan te moedigen iets terug te geven aan de samenleving.

Een van de budgettaire besparingen van de nieuwe coalitie is het schrappen van een plan voor dienstverlening aan de gemeenschap en de ontwikkeling van talent voor jongeren, bekend als MDT of maatschappelijke diensttijd in het Nederlands.

Het project, waarvoor de vorige regering een jaarlijkse begrotingstoezegging van 200 miljoen euro had gekregen, is een soort civiele versie van de nationale militaire dienst, met als doel 12- tot 30-jarigen te betrekken bij vrijwilligerswerk en training. Maar door het plan te schrappen, levert de door Wilders geleide regering een vijfjarige “besparing” op van €860 miljoen.

Onderwijsdeskundigen en sociale financieringsinitiatieven hebben het kostenbesparingsplan bekritiseerd en beweren dat de MDT meer geld bespaart dan het kost door sociale diensten te verlenen, jonge mensen te helpen hun vaardigheden te vergroten en uiteindelijk banen te betreden waar mankracht hard nodig is. Normaal gesproken gaat het om 80 uur vrijwilligerswerk in een periode van zes maanden, met gratis training en coaching en de kans om twee activiteiten uit te proberen.

Social Finance NL, een niet-gouvernementeel initiatief voor sociale financiering, maakt zich bijzonder zorgen. Uit een recente analyse bleek dat tot eind 2023 126.000 jongeren een vrijwilligersproject waren begonnen, zoals het aanbieden van taallessen aan vluchtelingen of het geven van kickbokslessen aan kwetsbare kinderen. Bijna een derde van hen geeft aan dat het vrijwilligerswerk een positief effect heeft gehad op het vinden van een baan daarna.

Ongeveer de helft van de deelnemers kwam uit kansarme groepen, zoals voortijdig schoolverlaters, mensen met psychische of gedragsproblemen en jongeren met een uitkering. Ongeveer een zesde van de deelnemers kon deelnemen om te voldoen aan hun verplichting om door te gaan met onderwijs, en het betekende dat sommigen toegang konden krijgen tot diensten zoals hulp bij het beheren van schulden.

“Dit is een uniek programma dat ook uniek is in de manier waarop het tot stand is gekomen”, zegt Social Finance NL in een post op LinkedIn. “De resultaten zijn indrukwekkend, vooral als je beseft dat jongeren vrijwillig meedoen en ervoor kiezen zichzelf te ontwikkelen, maar ook iets teruggeven aan andere mensen. In tijden als deze moeten we dit soort programma’s koesteren.”

Henri Bontenbal, leider van het CDA dat het beleid in 2017 hielp ontwikkelen, zei dat Nederland de sociale cohesie moet bevorderen. “Het treurigste aan het coalitieakkoord is dat er heel weinig wordt geïnvesteerd in het sterker maken van de samenleving”, zei hij deze week in een parlementair debat.

“In mijn ogen heeft het iets kils. En het meest sprekende voorbeeld is het schrappen van de MDT. Ruim 100.000 jongeren hebben er met succes aan deelgenomen, een kwart is nog steeds actief bij de organisatie waar ze vrijwilligerswerk hebben gedaan en het is iets moois dat de samenleving sterker maakt.”

Blinde vlek

Mirjam Bikker, partijvoorzitter van de ChristenUnie en medeoprichter van het beleid, zei dat het een “blinde vlek” was om het overboord te gooien, en het werk van vrijwilligers en mantelzorgers in het algemeen te negeren. “Dit is het christelijk/sociale denken dat ik heb gehoord [NSC leader Pieter] Omtzigt praat er zo vaak over”, zei ze.

Sanne Bakker, 23, die via de MDT vrijwilligerswerk doet bij een organisatie die mensen met een beperking helpt op vakantie te gaan, vertelde Hart van Nederland dat het schrappen van het programma slecht nieuws was.

“Ik heb geleerd uit mijn bubbel te komen”, zegt ze. “Er zijn veel mensen met een beperking die het contact met jongeren erg leuk vinden. Dit zou dus echt zonde zijn.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *