Press ESC to close

Werkgevers stromen massaal in om vluchtelingen in dienst te nemen na een uitspraak van 24 weken

Bedrijven hebben dit jaar ruim 1.500 aanvragen ingediend voor werkvergunningen voor vluchtelingen na een uitspraak vorig jaar waarin stond dat ze meer dan 24 weken mogen werken, zo meldt arbeidsbureau UWV in haar jaarverslag.

Onder de oude regels mogen asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben niet langer dan 24 weken per jaar werken, waardoor ze niet het idee krijgen dat hun verzoek om vluchtelingenstatus wordt gehonoreerd.

Maar in april vorig jaar oordeelde de rechtbank dat de huidige situatie in Nederland in strijd is met de Europese regels die stellen dat asielzoekers toegang moeten hebben tot de arbeidsmarkt, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden en beter geïntegreerd kunnen worden in de samenleving.

“Als je het aantal verzoeken in de eerste maanden van dit jaar extrapoleert, loopt het totaal aantal in 2024 op tot 7.000”, zegt UWV-voorzitter Maarten Camps tegen Nu.nl. Vorig jaar zijn er slechts 2.000 vergunningen aangevraagd.

“Veel van deze mensen zijn zeer bekwaam en het is belangrijk om deze vaardigheden te gebruiken”, zei hij. De meeste asielzoekers komen terecht in relatief laaggeschoolde banen in restaurants, of in de schoonmaak via uitzendbureaus.

“Het is belangrijk om de juiste match te vinden voor mensen die hier al zijn en die hier blijven. Dat zal ook het aantal arbeidsmigranten beperken”, aldus Camps.

Ook Nederland is steeds afhankelijker van hoogopgeleide kenniswerkers van buiten de EU. In 2022 werden 26.000 werkvergunningen afgegeven voor werknemers buiten de EU. Dat is ruim het dubbele van het aantal vergeleken met zes jaar geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *