Press ESC to close

Wilders belooft het vinden van een premier “acute” prioriteit te geven

De zoektocht naar de volgende Nederlandse premier zal een “acute” prioriteit zijn voor de volgende fase van de onderhandelingen tussen de vier coalitiepartijen, heeft PVV-leider Geert Wilders tegen de Kamerleden gezegd.

Wilders had vorige week gehoopt oud-PvdA-minister Ronald Plasterk als zijn kandidaat te benoemen, maar Plasterk sloot zichzelf maandag uit vanwege berichten dat hij het exclusieve octrooirecht claimde op een kankergeneesmiddel dat hij in samenwerking met het UMC in Amsterdam ontwikkelde. .

Wilders vertelde tijdens een debat over het ontwerpplan van de regering dat hij het besluit van Plasterk om af te treden betreurde. ‘Ik denk dat hij een geweldige premier zou zijn geweest’, zei hij.

Hij voegde eraan toe dat de kwestie gecompliceerd was door de afspraak van de vier leiders om geen posten in het kabinet te bekleden. “Veel hiervan had voorkomen kunnen worden als de leider van de grootste partij premier had kunnen zijn”, aldus Wilders.

Richard van Zwol, een van de twee hoofdonderhandelaars in de laatste fase van de coalitiegesprekken, zal naar verwachting worden benoemd tot voorzitter van de coalitie. formateur aan het einde van het debat van woensdag. Hij zal toezicht houden op de laatste fase van de gesprekken, wanneer de ministers worden benoemd, die naar verwachting vier tot vijf weken zullen duren.

Wilders beloofde dat de vraag wie het kabinet zou moeten leiden ‘morgenochtend acuut, onmiddellijk’ zou worden behandeld.

De verwachting is dat de helft van de ministers in het nieuwe kabinet partijonafhankelijk zal zijn in het kader van de ‘buitenparlementaire’ structuur die Kim Putters, hoofd van de Sociaal-Economische Raad (SER), in een eerdere fase van de gesprekken heeft bedacht.

Wilders voegde eraan toe dat de coalitiepartijen alleen gebonden zouden zijn aan collectieve verantwoordelijkheid voor het beleid dat in de overeenkomst is opgenomen, die korter en minder gedetailleerd is dan eerdere regeringsprogramma’s.

Elke wijziging in het beleid of de financiële plannen van het kabinet zal door de hele coalitie moeten worden goedgekeurd, maar over andere wetten zal via vrije stemming worden besloten, wat betekent dat de partijen tegen elkaars plannen kunnen stemmen.

Over de samenstelling van het kabinet moet nog een besluit worden genomen, maar Pieter Omtzigt, voorzitter van de NSC-partij, zei dat daar een minister voor migratie in zou zitten. Asiel en migratie vallen momenteel onder de verantwoordelijkheid van Eric van der Burg, staatssecretaris bij Justitie.

Dilan Yesilgöz, leider van de liberale VVD-partij, heeft gesuggereerd dat de migratieportefeuille door de PVV moet worden overgenomen.

Frans Timmermans, leider van de oppositiepartij GroenLinks-PvdA, zei dat het nieuwe kabinet het risico loopt de internationale positie van Nederland te schaden met zijn voorstellen om de EU-bijdragen te verlagen en een “opt-out” in Deense stijl te eisen op het gebied van immigratiebeleid.

“Nederland stelt eisen aan de Europese Unie, maar biedt niets”, aldus Timmermans.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker viel de asielplannen van de coalitie aan, zoals het afschaffen van de “verspreidingswet” om vluchtelingen over het land te verdelen en het bevriezen van de behandeling van asielaanvragen.

Bikker zei dat dit zou leiden tot een herhaling van de chronische overbevolking in opvangcentrum Ter Apel twee jaar geleden, toen mensen op de grasrand buiten de opvang sliepen en het Rode Kruis de omstandigheden als ‘onmenselijk’ veroordeelde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *