Press ESC to close

De meest achtergestelde buurten van NL vragen om social engineering


Lokale raden moeten in staat zijn om te voorkomen dat meer ‘kwetsbare’ mensen, zoals werklozen en asielzoekers, verhuizen naar gebieden die al te kampen hebben met hoge werkloosheid en andere sociale problemen, aldus functionarissen die belast zijn met het doorvoeren van verbeteringen.

Twaalf directeuren van een nationaal programma voor het verhogen van de levensstandaard en de levensomstandigheden in arme wijken zeggen dat in een opiniestuk Vrijdag AD dat de huidige strategie de inspanningen om mensen in de meest achtergestelde binnenstedelijke gebieden te helpen, ondermijnt.

“We hebben te maken met… kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, drie keer zoveel mensen met een uitkering dan in de gemiddelde streek, meer schooluitval, meer burenruzies, groeiende en giftige criminaliteit”, zeggen ze.

“We werken er hard aan om deze ongelijkheid te bestrijden… om ervoor te zorgen dat de armste delen van het land de scholen, banen, huisvesting, leven en veiligheid hebben waar mensen recht op hebben.”

De directeuren zeggen echter dat de voortdurende vraag om woningen te voorzien voor meer mensen met problemen hun inspanningen ondermijnt om de levenskwaliteit in hun wijken te verbeteren.

‘We hebben onorthodoxe maatregelen nodig’, zei de groep. In het bijzonder zeggen ze dat er op het gebied van huisvesting voorrang moet worden gegeven aan werkende mensen en “mensen die een plek zoeken om te wonen en die geen extra aandacht vragen van buren of de lokale autoriteiten.”

“Dit kan door slim beheer van de wachtlijsten van woningcorporaties, door prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties en door speciale maatregelen voor particuliere verhuurders”, aldus de ambtenaren. Ook meer welvarende wijken moeten een bijdrage leveren door huisvesting te bieden aan mensen die het moeilijk hebben, zeggen de directeuren.

In totaal zijn 20 verschillende delen van het land in 19 steden bestemd voor extra hulp en inspanningen om de ongelijkheid te bestrijden. Maar die moeite is verspilde moeite als mensen thuiskomen in een buurt waar ze zich onveilig voelen en al geplaagd wordt door problemen, zeggen de directeuren.

“Het opstapelen van problemen in onze wijken bedreigt de effectiviteit van onze aanpak”, zeggen ze. “We hebben meer perspectief nodig.”

Een delegatie van de NPLV-projecten zal volgende week parlementsleden ontmoeten om de situatie te bespreken. De financiering voor het NPLV-project loopt volgend jaar af.

Zo’n tien jaar geleden was Rotterdam het onderwerp van een soortgelijk social engineering-project, waarbij vier woningcorporaties overeenkwamen om mensen zonder baan of met een geschiedenis als probleemhuurders te beletten om naar de meest achtergestelde wijken van de stad te verhuizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *