Press ESC to close

De Nederlandse coalitieovereenkomst bevat weinig details, maar veel twijfelachtige bezuinigingen


Het regeerakkoord opgesteld door de PVV, VVD, NSC En BBB zou de overheidsfinanciën verbeteren en de gemiddelde koopkracht licht verhogen, maar er zijn vragen over de haalbaarheid ervan, zo blijkt uit berekeningen van centraal planbureau CPB.

Kamerleden riepen vorige week het CPB op om dat te doen analyseren de financiële gevolgen van de plannen, voorafgaand aan het debat van woensdag. Het agentschap concludeert dat het begrotingstekort in 2028 zou zijn teruggebracht tot 2,7%, ruim onder de EU-limiet, maar dat dit in 2026 zou zijn gestegen tot 3,3%.

Huishoudens zullen de komende vier jaar 0,8% meer te besteden hebben, terwijl het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft met 0,7% zal dalen tot 4,7%. Ongeveer 5,3% van de kinderen zal in armoede opgroeien, een daling met 0,6 procentpunt.

Het CPB wijst er echter op dat het akkoord grotendeels uit ambities bestaat en niet uit daadwerkelijke strategie, wat een volledige analyse bemoeilijkt. Het bureau heeft ook niet beoordeeld of de concretere plannen juridisch mogelijk zijn.

Het wijst erop dat de uitgaven aan gezondheidszorg en sociale zekerheid weliswaar zullen stijgen, maar dat de regering minder geld zal steken in onderwijs, openbare diensten en ontwikkelingshulp. En klimaatbeleid.

Het beschrijft het plan om het ambtenarenapparaat met 22% te verminderen als “niet plausibel” zolang de partijen niet hebben besloten welk werk zal worden geschrapt en zegt Het verlagen van de Nederlandse bijdragen aan de EU kan ‘niet eenzijdig worden afgedwongen’.

Het zet ook vraagtekens bij het besluit om het eigenrisico-element in de gezondheidszorg te halveren, en wijst erop dat dit ter compensatie een verhoging van de uitgaven in een of andere vorm zal vergen. En het besluit om de belasting over de toegevoegde waarde op cultuur en kunst, inclusief boeken en kranten, te verhogen zal een domino-effect hebben op de gezinsuitgaven.

Economen hebben dat ook gedaan bekritiseerd de plannen, waarbij erop wordt gewezen dat een groot deel van de financiering voor nieuwe uitgaven zal komen uit bezuinigingen die “zo zacht als boter” zijn.

“Het is zeer twijfelachtig of deze nieuwe regering daartoe in staat is Eigenlijk bespaar zoveel als er staat”, hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs, van de VU Amsterdam Universiteitverteld nieuws website Nu.nl.

Vooral drie geplande besparingen zullen volgens hem lastig te verwezenlijken zijn: 1,6 miljard euro op de Nederlandse bijdrage aan de EU, 1 miljard euro op het terugdringen van het aantal asielzoekers en de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *