Press ESC to close

Geopolitieke spanningen in het buitenland vormen het grootste risico voor de Nederlandse economie


Het grootste risico waarmee de Nederlandse economie en financiële stabiliteit momenteel worden geconfronteerd, zijn de geopolitieke spanningen elders. Zowel huishoudens als de industrie zijn volgens een analyse van de macro-economische denktank CPB beter in staat risico’s op te vangen dan in het verleden.

“Vooral bedrijven hebben hun schulden afgebouwd”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. “De economie blijft sterk, gezien de pandemie van het coronavirus en de energiecrisis.”

Hasekamp sprak bij de publicatie van het jaarlijkse CPB-overzicht van de potentiële risico’s waarmee de financiële markten worden geconfronteerd, dat volgende week door Kamerleden zal worden besproken.

Volgens die analyse vormen de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, en een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China, de grootste risico’s voor de Nederlandse economie, gegeven de sterke internationale oriëntatie en focus van Nederland op handel.

Dit betekent dat problemen in andere landen kunnen leiden tot inflatie, lagere economische groei en een daling van de koopkracht, aldus het CPB. Bovendien zullen bedrijven in tijden van onzekerheid minder snel investeren en bestaat er een risico op onrust op de financiële markten.

Maar aangezien de bedrijfsschulden de afgelopen vijftien jaar scherp zijn gedaald en de winsten zijn gestegen, Nederlands de industrie zal eventuele economische schokken relatief goed kunnen opvangen, aldus het CPB. Problematische schulden komen vooral voor bij jongeren, klein En verliesgevende bedrijven, maar vormen geen risico voor de financiële stabiliteit van het land.

Centrale bank

Ondertussen zegt de Nederlandse Centrale Bank dat een lagere inflatie in combinatie met een aantrekkende economie een positief effect heeft op de stabiliteit van de financiële sector.

“Tegelijkertijd neemt de onzekerheid toe. Geopolitieke spanningen of aanhoudende inflatie kunnen leiden tot een correctie van de financiële markten en verhoogde risico’s voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland”, aldus de bank in haar laatste Financial Stability-rapport. Rapport.

“Geo-economische fragmentatie kan onze financiële sector treffen via de economie en andere kanalen”, zei centralebankdirecteur Klaas Knot. “De onrust in de wereld van vandaag vereist meer dan ooit een sterke Europese Unie. Het versterken van de Europese interne markt, de kapitaalmarktenunie en de bankenunie zal de Nederlandse economie veerkrachtiger maken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *