Press ESC to close

Hoop, lef en trots: de nieuwe rechtse Nederlandse coalitieplannen


De overeenkomst die de vier coalitiepartijen de afgelopen vijf maanden hebben samengesteld, beslaat 26 pagina’s en bevat wat volgens de nieuwe partners de belangrijkste strategie is.

Gezien de titel Hoepel, links en draf (hoop, lef en trots) Het document moet de weg vrijmaken voor ministers om het daadwerkelijke beleid vorm te geven en hoe de nieuwe strategie zal worden geïmplementeerd. Niettemin bevat het een reeks gedetailleerde plannen die tien belangrijke gebieden bestrijken, waaronder immigratie, de economie en de openbare veiligheid En het vergroten van de individuele financiële zekerheid.

“Of het nu gaat om een ​​veilig gevoel over de toekomst, gezondheidszorg, geld op zak of beschikbaarheid van voldoende woningen, we hebben grote ambities”, zeggen de vier partijen in de inleiding. “Ook willen we de veel te hoge toestroom van vluchtelingen en immigranten keren. Wij willen dat boeren, tuinders en vissers weer een toekomst hebben.

Hier zijn enkele van de belangrijkste punten:

Aan de slag met asiel en migratie

 • De wetgeving die ervoor moet zorgen dat alle lokale overheden een eerlijk deel van de vluchtelingen opvangen, zal worden geschrapt
 • Vluchtelingen krijgen geen permanente verblijfsvergunning meer
 • Vluchtelingen die hun aanvraag niet indienen, zullen zoveel mogelijk worden ‘gedeporteerd’, inclusief ‘gedwongen deportaties’
 • Vluchtelingen die verblijfsrecht krijgen, zullen niet langer voorrang krijgen op sociale huisvesting
 • Het automatische recht om gezinsleden binnen te halen wordt afgeschaft
 • De coalitie gaat de Europese Commissie om een ​​opt-out vragen over het Europese vluchtelingen- en migratiebeleid en wil meer grenscontroles invoeren.
 • Er zullen extra regels komen voor buitenlandse werknemers en de nieuwe coalitie zal werken aan het beperken van het recht op vrij verkeer binnen de EU
 • Er zullen meer grenzen worden gesteld aan de aantallen buitenlandse studenten, door het aantal cursussen Nederlands te vergroten en zo maximale aantallen buitenlandse studenten binnen te halen En het verhogen van de universiteitstarieven voor niet-EU-studenten.
 • Kennis van de Holocaust zal een verplicht onderdeel van het integratieproces worden en de taalnormen zullen toenemen.

Koopkracht en sociale zekerheid

 • De eigen Het risico-element in de gezondheidszorg wordt tussen 2027 gehalveerd naar € 165,-
 • Belasting op inkomen gaat omlaag “bijvoorbeeld door invoering van een nieuwe schijf inkomstenbelasting”
 • Meer maatregelen om het gebruik van vaste arbeidscontracten te stimuleren
 • Hulp bij het omgaan met schulden wordt verbeterd
 • Georganiseerd kinderopvang wordt “vrijwel gratis”

Huisvesting, infrastructuur en openbaar vervoer

 • Nederland moet jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bouwen en dit zal gebeuren door meer grond beschikbaar te stellen, inclusief het “extra straat”-concept voor alle steden en dorpen
 • De huurstijgingen voor sociale woningen zullen beperkt blijven tot de gemiddelde loonsverhoging en 30% van alle nieuwbouw moet huurgecontroleerd zijn
 • Er zijn geen wijzigingen gepland in de hypotheekaftrek en er komt een limiet aan de lokale belastingverhogingen voor huiseigenaren
 • Waar mogelijk wordt 130 km/uur de standaardsnelheid op de weg
 • Het openbaar vervoer wordt versterkt, vooral op het platteland, en de treinverbinding tussen Groningen en Lelystad gaat door

Landbouw, visserij, voedselzekerheid en natuur

 • De coalitie zal “alles doen wat ze kan” om de Europese landbouwregelgeving aan te passen met betrekking tot stikstofvervuiling en het verrijken van beschermde Natura 2000-gebieden
 • Nederland zal niet langer een ambitieuzere strategie voor het verbeteren van de natuur nastreven dan de rest van Europa
 • Er komen geen verplichte maatregelen om de hoeveelheid vee te verminderen of verplichte aankooporders voor boerderijen
 • De goedkope ‘rode diesel’, die in 2013 werd gesloopt, wordt teruggebracht voor de boeren

Energie en klimaat

 • De coalitie zal zich aan de huidige doelstellingen houden en “alleen alternatief beleid ontwikkelen als we die doelstellingen niet halen”
 • Het klimaatfonds, opgericht om maatregelen ter verbetering van het klimaat te financieren, blijft bestaan
 • Nederland gaat vier in plaats van twee nieuwe kerncentrales ontwikkelen
 • In 2025 zijn warmtepompen niet verplicht en worden subsidies voor elektrische auto’s afgeschaft

Meer om te volgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *