Press ESC to close

Ken uw rechten: uw vragen over huurovereenkomsten


Huurovereenkomsten kunnen een mijnenveld zijn, vooral als u nieuw bent in Nederland en niet zeker weet waar u aan begint. Advocaat en huurdersrechtdeskundige Wouter de Veer van GMW heeft de antwoorden op enkele van uw meest voorkomende vragen.

1. Mag mijn huisbaas zomaar langskomen of zelfs met een sleutel ons huis binnenkomen?

Nee. De verhuurder mag de woning alleen betreden met toestemming van de huurder. In sommige gevallen is de huurder echter verplicht de verhuurder of iemand anders namens hem in te schakelen. Dit is van toepassing als:

A. Er is sprake van een noodsituatie die onmiddellijke actie vereist
B. Er moeten dringende werkzaamheden aan het pand worden uitgevoerd
C. De huurovereenkomst wordt verlengd en de verhuurder wil verbouwingswerkzaamheden uitvoeren – zolang de huurder daarmee akkoord gaat, of de verhuurder een redelijk voorstel heeft gedaan
D. De verhuurder moet toestaan ​​dat er iets ten behoeve van een aangrenzende woning wordt gedaan
e. De verhuurder is van plan het pand te verkopen of een nieuwe huurder te zoeken en wil dat mensen het pand bezichtigen
F. Of er is sprake van een andere situatie waarin de huurder toegang moet verlenen aan de verhuurder, zoals bepaald in de huurovereenkomst

2. Mijn huisbaas zegt dat ik een borg moet betalen van drie keer de maandhuur. Is dit legaal?

Vroeger mochten verhuurders drie maanden huur als borg vragen. Recentelijk is de Nederlandse wet echter veranderd en mogen verhuurders nog maar maximaal twee maanden huur vragen.

3. Mijn huisbaas geeft mijn borg niet terug. Wat zijn mijn rechten?

In artikel 7:261b Sr staat dat de verhuurder de borgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst moet retourneren. Indien de woning beschadigd raakt of de huur niet volledig wordt betaald, dient de verhuurder binnen 30 dagen na verrekening van deze kosten de borgsom terug te storten. Indien de verhuurder deze verplichtingen niet nakomt, kunt u aanspraak maken op terugbetaling van de borgsom. Praat hierover met een advocaat.

4. Mijn huisbaas wil mij uit huis zetten. Wat zijn mijn rechten?

Dat hangt heel erg af van de omstandigheden en u dient in zo’n situatie altijd een advocaat te raadplegen.

5. Mijn huisbaas wil de huur verhogen. Wat zijn de regels?

Dat hangt af van de voorwaarden van het contract. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid een maximaal percentage vastgesteld waarmee de huur kan worden verhoogd – in de niet-huurgecontroleerde sector bedraagt ​​de maximale stijging dit jaar 5,5%, in de sociale huurwoningen 5,8%.

Als u vindt dat de huur te hoog wordt verhoogd, win dan juridisch advies in.

6. Ik vind mijn huur te hoog volgens de puntentelling. Wat kan ik doen?

Op de website van de Huurcommissie kunt u berekenen welke maximale huur u moet betalen. Dit huurplafond geldt echter alleen voor woningen in de sociale huursector – momenteel een woningwaarde tot 146 punten. Als uw woning meer punten waard is, is de verhuurder vrij om de huurprijs te bepalen, al kan dit in de nabije toekomst veranderen.

Indien uw huur te hoog is voor het aantal punten, neem dan eerst contact op met de verhuurder. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u de Huurcommissie vragen om in actie te komen en de huurprijs vast te stellen. Hiervoor gelden echter wettelijke termijnen en het kan voorkomen dat u niet meer bij de Huurcommissie terecht kunt.

7. Mijn huis heeft dringend reparaties nodig, maar mijn huisbaas doet niets

Verhuurder is slechts gehouden tot herstel indien de gebreken deel uitmaken van het gehuurde. Kleine reparaties dienen door de huurder te worden uitgevoerd. Een overzicht vindt u op de website van de overheid.

U moet de verhuurder altijd schriftelijk verzoeken de reparatie uit te voeren en u moet de verhuurder een redelijke termijn geven om de werkzaamheden uit te voeren. Als de verhuurder de gebreken nog steeds niet herstelt, heeft u mogelijk recht op het laten repareren van de gebreken door iemand anders en het aftrekken van de kosten op de huurprijs.

8. Ik wil graag dat mijn vriend/vriendin bij mij komt wonen, maar de huisbaas zegt nee. Wat zijn mijn rechten?

Het weigeren van een partner om in te trekken is in principe een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat betrekking heeft op respect voor het familie- en privéleven. Er zijn echter uitzonderingen. Samenwonen mag niet leiden tot overbevolking, die zou kunnen ontstaan ​​als er te veel mensen in een klein pand wonen. Samenwonen met één persoon wordt echter zelden als overbevolking beschouwd.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder. Als u echter geen formele relatie heeft, gelden er andere regels en moet u dit bij uw huisbaas aanvragen medehuurderschap.

Mocht u problemen ondervinden met uw huurovereenkomst, neem dan gerust contact op met GMW Advocaten. Wij helpen u graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *