Press ESC to close

Nederlanders besteden 23% van hun inkomen aan huisvesting, boven het Europese gemiddelde


Nederlanders besteden bijna een kwart van hun inkomen aan woonlasten, het zesde hoogste percentage in de EU, zo blijkt uit de laatste cijfers.

Volgens het statistiekbureau CBS zijn de woonlasten sinds 2015 licht gedaald ten opzichte van het inkomen, maar liggen ze nog steeds boven het Europese gemiddelde van 20%.

Griekenland had met 34,2% het hoogste percentage in de EU, gevolgd door Denemarken en Duitsland. Het Nederlandse cijfer van 23% ligt net onder Bulgarije, waar zowel de inkomens als de woonlasten veel lager zijn.

“Bulgarije heeft een van de laagste [average] inkomens in Europa, wat betekent dat de huisvestingskosten snel een groter deel van het inkomen in beslag nemen”, aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Uit het jaarlijkse welzijnsonderzoek bleek ook dat jonge Nederlandse burgers tot de groep behoren die het meest waarschijnlijk een eigen woonruimte in de EU hebben.

Ruim één op de zes Nederlanders van 25 tot 30 jaar woonde in 2022 nog in het ouderlijk huis, tegenover 80% van de Kroaten.

“In Zuid-Europa is het normaler dat jongeren langer thuis blijven wonen”, zegt Van Mulligen. “In de noordelijke landen is het precies het tegenovergestelde, en dat is eigenlijk waar Nederland thuishoort.”

De huurprijzen in Nederland zijn tussen 2015 en 2022 met gemiddeld 18,5% gestegen, waardoor het land midden op de Europese ranglijst staat. Het EU-gemiddelde bedroeg iets meer dan 13%.

In Litouwen, Hongarije en Slovenië stegen de huren in dezelfde periode met ruim 60%, terwijl ze in Griekenland met iets meer dan 2% daalden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *