Press ESC to close

Nieuwe coalitie zal het begrotingstekort doen stijgen, zegt de centrale bank


De Nederlandse economie heeft een “zachte landing” gemaakt na een periode van zeer hoge inflatie en renteverhogingen om deze omlaag te brengen, en zal volgend jaar en in 2026 een gematigde groei van 1,3% laten zien, aldus de centrale bank vrijdag in haar voorjaarsprojecties. .

Het feit dat een economische neergang werd vermeden is volgens de bank ‘opmerkelijk’, aangezien een reeks renteverhogingen vaak gepaard is gegaan met een recessie. Dit, aldus de bank, “getuigt van de veerkracht van de Nederlandse economie”.

De voorzichtige groei van 0,5% dit jaar wordt gedreven door hogere bestedingen van de overheid en huishoudens. De reële loongroei en het consumentenvertrouwen trekken aan en de werkgelegenheid stijgt, zij het iets minder dan de afgelopen jaren, aldus de bank.

In de nieuwe prognoses wordt geen rekening gehouden met het hoofdlijnenregeerakkoord van de rechtse coalitiepartijen, maar uit afzonderlijke berekeningen blijkt dat dit akkoord een gematigd positieve impact (+0,1%) zal hebben op de jaarlijkse economische groei tot 2028.

De bank zei echter dat “de in de overeenkomst aangekondigde maatregelen het begrotingstekort de komende twee jaar zullen vergroten in vergelijking met onze projecties, wat betekent dat het volgend jaar het Europese plafond zal overschrijden, op 3,3% … en verder zal stijgen naar 3,8%. % in 2026”. Daarna daalt het weer tot onder de grens van 3%.

Ook houden de berekeningen geen rekening met de waarschijnlijke impact van de uitspraak van de rechtbank van deze week waarbij het huidige systeem van vermogensbelasting wordt vernietigd. Dat gaat de nieuwe regering miljarden euro’s per jaar kosten.

De centrale bank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met bijna 6% zullen stijgen, en nog eens met 4% in 2025, ondanks de huidige recordniveaus, deels als gevolg van het gebrek aan aanbod en hogere salarissen.

Dalende bedrijfsinvesteringen en exporten remmen de groei af, maar zouden zich de komende twee jaar moeten herstellen, aldus de bank. De economische groei zal dan ook worden aangestuurd door het bedrijfsleven en breder geworteld zijn.

Niettemin waarschuwde de bank voor de risico’s van onzekerheden in het buitenland, met name oorlogen en conflicten die de handel kunnen vertragen en de energieprijzen kunnen beïnvloeden.

De inflatie, die amper twee jaar geleden een piek bereikte van 11,6%, zal naar verwachting zowel in 2024 als 2025 2,8% bereiken, wat nog steeds ruim boven de doelstelling van 2% ligt die de Europese Centrale Bank heeft gesteld. In 2026 zal dit echter dalen tot 1,8%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *