Press ESC to close

Steun aan de industrie tijdens corona duurde te lang: CPB


Het pakket maatregelen om bedrijven en freelancers te helpen omgaan met de gevolgen van de coronaviruspandemie voorkwam een ​​scherpe stijging van de werkloosheid, maar bleef te lang van kracht, aldus de macro-economische denktank CPB dinsdag.

Ongeveer 35% van de Nederlandse bedrijven maakte gebruik van ten minste één van de vier belangrijkste maatregelen: belastinguitstel, NOW-loonsubsidie, TVL-vaste belastingsubsidie ​​of Tozo-inkomenssteun. De horeca en culturele instellingen, die beide getroffen werden door de lockdown, zouden dit het meest waarschijnlijk doen.

Het rapport zegt dat naarmate de economie zich herstelde en de arbeidsmarkt verder verkrapte, de steunmaatregelen bleven bestaan ​​en in sommige gevallen werden uitgebreid, waardoor de effectiviteit ervan afnam.

“Het afbouwen van de coronahulpregelingen bleek lastig, deels vanwege de toegenomen verwachtingen bij het bedrijfsleven, maar ook omdat aanscherping in de vorm van meer gerichte uitvoeringsregels lastig bleek”, aldus het CPB.

Als soortgelijke situaties zich opnieuw voordoen, zegt het CPB dat duidelijkheid vooraf over de reikwijdte en duur van de maatregelen de regering zal helpen het steunbeleid af te bouwen wanneer dit niet langer nodig is. Bedrijven en freelancers moeten volgens het agentschap ook worden aangemoedigd om voldoende financiële buffers aan te houden om zelf nieuwe schokken op te vangen.

Eind juni 2022 had het totale subsidiepakket de overheid €34 miljard gekost, waarvan €24 miljard naar loonsteun ging en €3,5 miljard naar het helpen van zelfstandigen om rond te komen.

Daarnaast waren bedrijven via de uitgestelde betalingsregeling bijna 21 miljard euro aan belasting verschuldigd.

Het CPB zei dat in 2021 tot 180.000 banen verloren hadden kunnen gaan als bedrijven geen hulp hadden gekregen om de lonen en kosten te betalen terwijl ze geen handel konden drijven, terwijl de economie met nog eens 0,6% zou zijn gekrompen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *