Press ESC to close

Droogte is de grootste bedreiging voor de klimaatverandering voor Nederland


Droogte in de zomer, maar ook overstromingen en een stijging van de zeespiegel behoren tot de gevolgen van de klimaatverandering die Nederland het meest zullen treffen, zowel sociaal als financieel, aldus het milieubeoordelingsbureau PBL van de regering dinsdag in een rapport.

Het rapport stelt dat de gevolgen van klimaatverandering in andere landen ook de Nederlandse economie zullen treffen en dat de situatie om “dringende” actie vraagt.

Hoewel geleidelijke veranderingen met enige zekerheid kunnen worden voorspeld, zijn plotselinge extreme gebeurtenissen lastiger in te schatten, vooral omdat ze tientallen jaren eerder plaatsvinden dan verwacht, zegt hoofdonderzoeker Frank van Gaalen tegen de NOS.

In juli 2019 werd in Nederland voor het eerst de temperatuurgrens van 40° doorbroken. Ook de stortregens, die in 2021 delen van Limburg onder water zetten, kwamen als een verrassing en veroorzaakten zo’n € 500 miljoen schade.

“We weten dat er extreme gebeurtenissen zullen plaatsvinden, maar niet precies wanneer en waar. We moeten dus voorbereid zijn, bijvoorbeeld door schaduwrijke parken in stedelijke gebieden aan te leggen. We moeten mensen ook bewust maken van wat er gaat komen”, aldus Van Gaalen.

Het PBL-rapport identificeerde drie klimaattrends voor Nederland. Het land zal warmer, droger en vochtiger worden en elke trend brengt zijn eigen financiële en sociale kosten met zich mee. Ongeveer 8 miljoen mensen in Nederland bevinden zich in gebieden die risico lopen op overstromingen. Overstromingen bedreigen ook de infrastructuur, en stijgende temperaturen hebben een negatieve invloed op de gezondheid, waarbij de kosten al op 1 miljard euro worden geschat.

Het meest urgente probleem waarmee Nederland te maken heeft is de droogte, zegt Van Gaalen. Het heeft gevolgen voor de landbouw, de natuur en de waterkwaliteit en de aanpassing aan de droge omstandigheden nadert zijn grenzen.

“Droge periodes komen steeds vaker voor en duren langer en tegelijkertijd groeit de vraag naar water. Dat betekent dat meer gebieden te maken zullen krijgen met een gebrek aan water voor irrigatie of zelfs drinkwater. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt”, zei hij.

Gecombineerd met bestaande problemen en de effecten van mest op de bodem zal klimaatverandering de natuur in Nederland kwetsbaarder maken dan ooit, aldus Van Gaalen.

Archeologische plaatsen

Hij zei ook dat er meer moet worden gedaan om archeologische vindplaatsen te beschermen die artefacten bevatten die afhankelijk zijn van een natte bodem en die verloren zullen gaan als de grondwaterstanden dalen.

Om de ergste gevolgen te helpen voorkomen, moeten klimaatrisico’s bepalen waar natuur, landbouw en stedelijke ontwikkeling moeten plaatsvinden, zei hij.

Er is ook meer langetermijnplanning nodig om ervoor te zorgen dat het land zich kan aanpassen aan de stijging van de zeespiegel, zei hij, en voegde eraan toe dat alleen een alomvattende aanpak het land klimaatbestendig kan maken.

“Maar klimaatadaptatie zal niet alle problemen oplossen. We zullen nog steeds ons best moeten doen om extremen te beperken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen”, zei hij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *