Press ESC to close

Immunotherapie “zeer effectief” voor sommige darmkankers


Een korte immuuntherapiekuur is zeer effectief bij de behandeling van een bepaalde groep darmkankerpatiënten, zo blijkt uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek en gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

De behandeling, die bestond uit twee cycli immunotherapie vóór de operatie, was bij vrijwel alle patiënten effectief en tweederde van de patiënten had op het moment van de operatie geen levende tumorcellen meer.

De patiënten hadden darmkanker met een specifieke genetische samenstelling, bekend als mismatch-repair deficiënt (dMMR) of microsatelliet instabiel (MSI).

“Deze specifieke vorm van darmkanker bevat een groot aantal DNA-fouten, waardoor de tumorcellen gemakkelijker door het immuunsysteem worden opgespoord. Het immuunsysteem heeft slechts een kleine prikkel nodig om zich met succes op de tumorcellen te richten”, aldus oncoloog Myriam zei Chalabi.

Geen van de patiënten had in de gemiddeld twee jaar dat zij sinds de behandeling werden gevolgd, uitzaaiingen ontwikkeld.

“We wilden onderzoeken wat immunotherapie zou kunnen doen voor mensen met niet-gemetastaseerde darmkanker,” zei ze. “We waren getuige van iets dat zelden voorkomt: elke patiënt in het onderzoek reageerde goed op de nieuwe behandeling.”

De behandeling is nog niet beschikbaar voor patiënten, hoewel dit wel het doel van de proef is. “Tegen het einde van het jaar zullen we deze patiënten drie jaar gevolgd hebben. Als de meerderheid van deze patiënten nog steeds kankervrij is, moeten we eraan werken om van deze therapie een standaardbehandelingsoptie te maken”, zei ze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *